Minister Harbers kan niks doen aan rijbewijskwestie zware bestelauto’s

Bij de EU liggen nieuwe voorstellen voor de wetgeving rond rijbewijzen. Dat betekent onder meer dat er een digitaal rijbewijs komt en dat je in heel Europa vanaf je 17e (begeleid) mag rijden. Ook de veelbesproken regel dat je met een B-rijbewijs een tot 4,2 ton wegende elektrische bestelauto mag besturen is goedgekeurd. Het dossier wordt doorgezet naar het nieuwe parlement, dat in juni 2024 zal worden verkozen. Of en wanneer de nieuwe regels worden omgezet in (nationale) wetgeving is nog niet bekend.

De onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Raad in de triloog moeten eerst worden afgewacht, schrijft de minister in een brief. Na de triloog volgt eventueel een tweede lezing, gevolgd door het definitieve standpunt van het Europees Parlement. Pas na het doorlopen van de hele wetgevingsprocedure in Brussel (naar verwachting niet eerder dan eind 2025) zal er volledige duidelijkheid zijn over de definitieve vorm van het voorstel en kan de nationale wet- en regelgeving in gang worden gezet. Op dit moment kan het voorstel nog aanzienlijk veranderen tijdens de onderhandelingen, waardoor het nog niet mogelijk is om het in te voeren.

De minister vindt het een vervelende boodschap voor ondernemers. In de afgelopen maanden zijn er grote inspanningen geleverd om de tijdelijke gedoogconstructie om te zetten in een permanente wettelijke oplossing. Vanwege de juridische en uitvoeringsaspecten is dat met de huidige Europese regelgeving niet mogelijk. Daarnaast is en blijft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat intensief met de Europese Commissie in gesprek, maar het is geenszins zeker of dit leidt tot een oplossing.

Voor wat betreft de tachograaf blijft de huidige regelgeving en de uitzonderingen die daaronder vallen van kracht. Bij beroepsmatig goederenvervoer geldt daarmee op grond van de Verordening (EU) 561/2006 voor voertuigen vanaf 3.500 kg toegestane maximum massa een tachograafplicht.

Bron: Kamerstukken

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW