SWOV: blijf LEV’s na invoering monitoren op verkeersveiligheid

In 2023 wordt een nieuw toelatingskader voor LEV’s ingevoerd. Nieuwe LEV’s moeten dan eerst technisch worden gekeurd en een risico-inventarisatie ondergaan voordat ze de weg op mogen. Lichte elektrische voertuigen (LEV’s) die tot de openbare weg worden toegelaten moeten worden blijven gemonitord. Dat zegt SWOV in een nieuwe rapport.

SWOV onderzocht hoe de verkeersveiligheid van LEV’s het beste kan worden gemonitord nadat een LEV tot de openbare weg is toegelaten. De uitkomsten staan in het rapport Monitoring van nieuwe lichte elektrische voertuigen in het verkeer. De voorgestelde monitoring bestaat uit drie onderdelen:

  1. analyses van de ontwikkeling van het aantal, het gebruik en de gebruikers van het type voertuig;
  2. analyses van incidenten en (bijna-)ongevallen op basis van een steekproef van weggebruikers/locaties;
  3. analyses van landelijke ongevallenregistraties.

Ook beveelt SWOV aan om voor LEV’s een kentekenplicht in te voeren en om de toelating tot de openbare weg een tijdelijk karakter te geven en ze in die periode te monitoren, of minimaal te zorgen dat wet- en regelgeving binnen afzienbare termijn kunnen worden aangepast aan nieuwe inzichten die door de monitoring zijn ontstaan.

Bron: SWOV

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW