Verduurzaming wagenpark gemeente Amsterdam gaat langzaam: er is zelfs meer brandstof getankt!

In 2020 stelde de gemeente Amsterdam de Uitvoeringsagenda ‘Naar een Duurzame Organisatie 2020-2030’ vast. Hierin werd de weg uitgestippeld die moet leiden naar een volledig duurzame organisatie in 2030. Deze week verscheen de voortgangsrapportage over die verduurzaming. De verduurzaming van het wagenpark van de gemeente Amsterdam gaat langzamer dan beloofd. Er is zelfs meer brandstof getankt!

Doelen van de gemeente Amsterdam

Er zijn vijf doelen die Amsterdam zich gesteld heeft om de gevolgen van de klimaatcrisis het hoofd te bieden:

  1. Maximale energiereductie en maximale energieopwekking.
  2. Volledig CO2-neutrale bedrijfsvoering.
  3. Volledig circulaire bedrijfsvoering en maximaal circulair materiaalgebruik in de openbare ruimte.
  4. Klimaatbestendige gebouwen en terreinen.
  5. Duurzaam denken en doen van de Amsterdamse ambtenaren.

Ambities voor een uitstootvrij wagenpark

Het gemeentelijke wagenpark bestaat uit 1.500 voertuigen. In 2019 is het Transitieplan Amsterdams Wagenpark vastgesteld. Daarin staat hoe de gemeente Amsterdam het wagenpark verduurzaamt. Gedurende de transitie naar een elektrisch wagenpark, rijden dieselvoertuigen vanaf 2020 op biodiesel. In 2022 zouden alle personenauto’s en kleine bestelbussen van de gemeente 100% uitstootvrij rijden. Tussen 2023 en 2030 vervangt de gemeenten alle andere voertuigen van het wagenpark door elektrische varianten. Uiterlijk in 2030 zou het hele gemeentelijke wagenpark uitstootvrij rijden. 

Ambities zijn niet gehaald: er is zelfs meer getankt

De totale energievraag van het eigen wagenpark van de gemeente is toegenomen ten opzichte van eerdere jaren. Er is meer elektrisch gereden, maar er zijn ook meer liters brandstof getankt. Kijkend naar het brandstofverbruik van het wagenpark kan het grootste deel van de stijging van het energieverbruik wordt verklaard door een toename van de inzet van voertuigen met een verbrandingsmotor (HVO of diesel). Het aandeel elektrische voertuigen in het wagenpark is blijven steken bij 20 procent.
De h
uidige leasecontracten zullen vervangen worden voor leasecontracten voor elektrische voertuigen, zodat eind 2022 alle (nieuwe) personenauto’s elektrisch geleaset worden. Amsterdam loopt achter op de eigen doelstellingen uit 2019.

Voor een volledig elektrisch wagenpark in 2030 is meer nodig dan alleen het vervangen van fossiele voertuigen door elektrische, stelt de wethouder. Het vraagt bijvoorbeeld om een passende en toekomstbestendige laadinfrastructuur (dat wisten we overigens al in 2019). Het huidige transitieplan voorziet daar niet voldoende in. Het plan wordt daarom in 2022 aangepast.

OIS concludeert over de voortgang van de verduurzaming: “Tempo van de jaarlijkse CO2-uitstoot vermindering moet minstens verdubbelen om het doel van 2030 te behalen”.

Het is nog maar afwachten of de gemeente straks zelf klaar is voor de eigen ‘zero emissie zone stadslogistiek‘; zeker wat betreft de zwaardere voertuigen. Goed voorbeeld, doet goed volgen… toch? Er mag wel wat meer gas op elektrisch. Noblesse oblige!

Walther Ploos van Amstel.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW