Waarom is er nog geen duidelijkheid over zero emissie zone Amsterdam?

Er is nog steeds geen duidelijkheid over de invoering van de zero emissie zone stadslogistiek in Amsterdam. Als alle in het Actieplan Schone Lucht geprogrammeerde milieuzones begin 2022 zijn ingevoerd en aangescherpt, start de actieve voorbereiding op de volgende belangrijke mijlpaal: de invoer van zero emissie zones in 2025 in Amsterdam.

Wachten op landelijke evaluatie?

Of Amsterdam de invoering van zero emissie zones kan en mag uitvoeren, wordt in grote mate bepaald door de landelijke evaluatie van de harmonisatieregeling milieuzones. De gemeente wacht hier niet op en is gestart met de voorbereiding om op tijd klaar te zijn en om voertuigeigenaren in 2022 duidelijkheid én handelingsperspectief te geven. Ook de zero emissie zones voor taxi en touringcars wachten op landelijke regels.

Ook andere gemeenten lopen achter bij het concreet maken van hun zero emissie zones. Dat meldt evofenedex. Van de in het klimaatakkoord beoogde 30 tot 40 gemeenten is pas de helft van de gemeenten bezig met de uitwerking ervan. Het bedrijfsleven heeft echter nu al duidelijkheid nodig; investeringen in voertuigen en laadinfrastructuur worden voor 8 tot 12 jaar genomen.

Luchtkwaliteit of CO2?

De luchtkwaliteit in Amsterdam is in 2020 dusdanig verbeterd ten opzichte van de voorgaande jaren dat nu overal in de stad wordt voldaan aan de wettelijke EUgrenswaarden voor luchtkwaliteit. De aandacht in Amsterdam gaat daarom nu vooral uit naar de CO2-uitstoot in vervoer.

Wanneer alle mobiliteit in Amsterdam uitstootvrij is en de productie van elektriciteit volledig duurzaam, wordt een reductie van 9% van de totale CO2-uitstoot van Amsterdam gerealiseerd.

Waarom wachten?

De vraag is inmiddels of het bedrijfsleven gaat wachten op de zero emissie zones. Recente onderzoeken laten zien dat schone stadslogistiek binnen bereik is; beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar. Waarom zou je dan nog wachten?

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW