Wat houdt het afsprakenkader emissieloos touringcarvervoer in?

Eind oktober is het ‘Afsprakenkader Emissieloos Touringcarvervoer’ ondertekend. Dit kader bevat afspraken om emissieloos touringcarvervoer te realiseren in Nederlandse gemeenten die dat willen: Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Amsterdam.

In het ‘Afsprakenkader Emissieloos Touringcarvervoer’ dat mede door Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en RAI Vereniging is ondertekend, zijn specifieke afspraken over touringcarvervoer vastgelegd om dat mogelijk te maken. Dat betekent onder meer dat de laadinfrastructuur moet worden uitgebreid, vooral bij veel bezochte bestemmingen en parkeerterreinen. Ook komt er een subsidieregeling voor touringcarbedrijven om ervaring met emissieloos vervoer op te doen.

Partijen streven ernaar dat:

  • alle touringcars die met ingang van 1 januari 2027 nieuw geregistreerd worden bij de RDW en in de nul-emissiezone rijden emissieloos zijn;
  • voor touringcars geregistreerd voor 1 januari 2027 geldt dat, in de periode 1 januari 2027 tot 1 januari 2030, uitsluitend touringcars met emissieklasse 6 in de nul-emissiezone mogen rijden;
  • vanaf 1 januari 2030 alle touringcars die in de nul-emissiezone rijden, emissieloos zijn.

Het Ministerie van IenW heeft de intentie om, met inachtneming van de daarvoor geldende procedures, de nul-emissiezone voor touringcars, inclusief overgangsregeling, juridisch mogelijk te maken door touringcars toe te voegen als voertuigcategorie onder nul-emissiezones zoals opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens.

Het zijn overigens ‘afspraken’. Partijen kwamen overeen dat de nakoming van de afspraken van het Afsprakenkader niet in rechte afdwingbaar is.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW