Er komt toch meer ruimte voor voetgangers op de Marnixstraat

Op 21 november bespreekt Stadsdeel Centrum de herziene plannen voor Marnixplein-Bloemgracht. De uitwerking van het ontwerp en uitvoering van de Marnixstraat Noord vindt gefaseerd plaats, er wordt gestart met het deel tussen Bloemgracht en Marnixplein (fase 1). Later volgt het deel Marnixplein-Haarlemmerplein (fase 2).

De voorkeursvariant in de Nota van Uitgangspunten (NVU) ging uit van een verschoven tramspoor om ruimte te maken voor fietsers, een vrijliggende ov-baan, een fietsstraat in noordelijke richting met éénrichtingsverkeer voor auto’s, een fietspad in zuidelijke richting en een servicestrook aan de oostzijde met ruimte voor parkeren.

Na inspraak is gekozen voor een nieuwe voorkeursvariant met brede fietsstroken is duurzamer en goedkoper omdat het tramspoor niet verschoven hoeft te worden. Dit past bij het huidige bezuinigingsbeleid van de gemeente om duurzaam om te gaan met vervanging in de openbare ruimte en daarmee gepaard gaande investeringen. Daarmee moet straks de tram ook 30 km/uur rijden.

Door éénrichtingsverkeer in te stellen voor autoverkeer wordt de straat overzichtelijker en heeft het Marnixplein een verkeersstroom minder te verwerken. Hierdoor wordt de kans op conflicten kleiner. Om meer ruimte aan fietsers, voetgangers en groen te geven, worden alle parkeerplekken op de Marnixstraat verplaatst naar de Singelgrachtgarage. Er komen geen ‘vergevingsgezinde’ banden tussen de fietsstrook en het trottoir om voetgangers te beschermen.

De gemeente gaat het voetpad efficiënter inrichten door onder andere het parkeren van fietsen te structureren met fietsnietjes. Zo wordt voorkomen dat fietsen tegen de gevels aan geplaatst worden en de doorloop beperken (hopelijk komt er ook handhaving op fietsparkeren). De doorloopruimte verbetert met 80% tegenover de huidige situatie. Uit de Nota van Beantwoording blijkt dat de gemeente de vele zienswijze serieus heeft afgewogen.

De werkzaamheden sluiten aan op de aanpak van de kruising Marnixstraat-Rozengracht (Oranje Loper) vanaf september 2024, waarbij er tijdelijk geen tram kan rijden in de Marnixstraat tussen Rozengracht en Marnixplein

Hopelijk kom de gemeente ook tot nieuwe inzichten voor de herinrichting van het deel Marnixplein-Haarlemmerplein (fase 2). Een lastiger traject voor de ontwerpers.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW