Toch weer wijzigingen in plannen Marnixstraat Noord

Er zijn toch weer wijzigingen in de plannen voor Marnixstraat Noord. De gemeente wil duurzaam omgaan met vervanging in de openbare ruimte en daarmee gepaard gaande investeringen. Dat is ambtenarentaal voor bezuinigingen… het zijn overigens interessante wijzigingen.

De nieuwe variant wijkt af van de voorkeursvariant in de Nota van Uitgangspunten (NVU). Die ging nog uit van een verschoven tramspoor om ruimte te maken voor fietsers, een vrijliggende ov-baan, een fietsstraat in noordelijke richting met éénrichtingsverkeer voor auto’s, een fietspad in zuidelijke richting en een servicestrook aan de oostzijde met ruimte voor parkeren. In de nieuwe variant wordt het tramspoor niet verschoven en is daarmee  duurzamer en goedkoper.

 

De belangrijkste wijzigingen in de plannen zijn:

  1. Om meer ruimte aan fietsers en voetgangers te geven, worden alle 61 parkeerplekken aan beide zijden van de straat weggehaald. Parkeerplaatsen met een gehandicaptenvergunning, elektrisch laden en deelvervoer krijgen een plek in de zijstraten.
  2. Voetgangers krijgen een extra breed trottoir met voldoende ruimte voor fietsparkeren en laden en lossen van zware spullen, ramen wassen of onderhoudswerk met steigers (hoeveel breder blijkt overigens niet uit de stukken).
  3. De hele Marnixstraat krijgt een 30 km/u regime. Door het spoor te behouden vervalt de mogelijkheid voor een vrijliggende trambaan. Dit betekent ook dat de uitzondering van 50km/u op een vrijliggende trambaan komt te vervallen.

De gemeente onderzocht of éénrichtingsverkeer en het palenplan (een plan om sluiproutes in de westelijke grachtengordel af te sluiten met palen) ingevoerd kan worden. Het onderzoek laat zien dat éénrichtingsverkeer in noordelijke richting van de Marnixstraat tussen de Bloemgracht en Brouwersgracht mogelijk is. Daardoor wordt de straat overzichtelijker en komt er eventueel meer ruimte voor fietsers en voetgangers in de smalle straat.

Daarnaast krijgt het Marnixplein een rijrichting minder te verwerken, waardoor het plein verkeersveiliger wordt. Autoverkeer mag door éénrichtingsverkeer namelijk niet meer vanaf de Nassaukade (S100) via de Zaagpoortbrug/Marnixplein naar de Westerstraat rijden. De enige aanrijdroute naar de Westerstraat is via de kruising Bloemgracht/Marnixstraat.

Het is een interessante nieuwe variant waarover bewoners op donderdag 14 september mogen inspreken. Helaas is er nog geen voorlopig ontwerp beschikbaar.

Walther Ploos van Amstel.

1 Comment
  1. Marnixplein blijft een aandachtspunt. De doorgaande fietser van noord naar zuid zit nog steeds in de gevarenzone want de afslaande bussen blijven. En omdat er geen geld is zal dit kruispunt vast niet opnieuw aangepakt worden

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW