De toekomst van de Marnixstraat Noord: duvelse dilemma’s

Vandaag had ik een gesprek met bewoners en ambtenaren over de plannen voor de Marnixstraat Noord. Een straat waar veel verkeersstromen bij elkaar komen. Voor de plannenmakers zijn er duvelse dilemma’s. De Marnixstraat wordt na de afsluiting van de Bullenbakbrug weer een drukke verkeersweg. De straat zal helaas de verkeersfunctie behouden. De bewoners zijn helaas de verliezer bij de plannen voor de Amsterdamse Marnixstraat.

Eénrichtingsverkeer

De optie eenrichtingsverkeer in noordelijke richting is met het ‘Verkeersmodel Amsterdam’ onderzocht. Het voordeel van eenrichtingsverkeer is dat daardoor een combinatie van fietsstraat (noordelijke richting) met fietspad (zuidelijke richting) mogelijk is in de straat, waardoor er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Ook het Marnixplein heeft door eenrichtingsverkeer een verkeersstroom minder, omdat auto’s niet meer vanaf de Nassaukade (S100) via het Marnixplein naar de Westerstraat kunnen rijden. De rommelige situatie voor het Marnixbad wordt daarmee aangepaakt.

De knip voor personen- en bestelauto’s bij de Bullebak bleek niet mogelijk, omdat met éénrichtingsverkeer het verkeer anders de buurt niet uitkomt als het paaltjesplan voor de Haarlemmerbuurt doorgaat.

Openbaar vervoer en taxi kunnen overigens (via de busbaan) nog wel in twee richtingen door de straat gaan rijden. Het openbaar vervoer (bus en trein) mag zelfs met 50 km/uur over de busbaan. Bewoners maken zich terecht zorgen over de verkeersveiligheid.

Het verdwijnen van parkeerplaatsen en ruimte voor fietsparkeren gaat uitdagingen geven voor de ruimte voor voetgangers. Nu al is er vaak geen doorkomen aan. Verbouwers en bezorgers kunnen straks niet anders dan op de stoep parkeren. Onduidelijk is ook waar de ondergrondse vuilniscontainers komen (hopelijk niet op de stoep).

Veel tegenstijdige belangen

Met alle belangen van de (ook andere) bewoners van de Jordaan en Haarlemmerbuurt, de fietsers die de straat gebruiken en de openbaar vervoer gebruikers zijn er teveel tegenstrijdige belangen om een ideale oplossing te ontwerpen. Er komt geen veilig, prettig, groen en autoluw leefklimaat helaas. Schamele hoop bieden de openbaar vervoersplannen die later dit jaar komen van de Vervoerregio; komen er alternatieve routes? Maar, het is niet realistisch te verwachten dat het openbaar vervoer niet via de Marnixstraat naar het Centraal Station gaat. De Nassaukade als voorkeursroute lijkt geen reële optie vanwege de twee bruggen over het Westerkanaal die vaak en langdurig open gaan.

De Marnixstraat zal dus de verkeersfunctie behouden. Bewoners mogen hopen op een goede indeling van de zogenoemde servicestrook met voldoende ruimte voor fietsen en laad- en losplekken, een maximale snelheid van 30 km/uur voor het openbaar vervoer, strikte handhaving op stoepparkeren, het ontmoedigen van sluipverkeer en een goede monitoring van de verkeersveiligheid.

De volgende stappen

In maart en april 2023 worden bewoners gevraagd hun reactie te geven op de plannen. De reacties worden voorgelegd aan de wethouder. De wethouder beslist uiteindelijk of de combinatie van fietsstraat en fietspad in de Marnixstraat moet worden uitgewerkt in een ontwerp. Naast het haalbaarheidsonderzoek voor eenrichtingsverkeer is ook gevraagd of 30 km/u op de vrijliggende busbaan haalbaar is.

De uitvoering van de herinrichting van de Marnixstraat Noord kan pas starten na de ingebruikname van de Singelgrachtgarage. Dit om extra parkeerdruk in het gebied te voorkomen, aangezien de gemeente zowel tijdens de uitvoering als in het uiteindelijke ontwerp parkeerplekken op straat opheft. De uitvoering komt op z’n vroegst in 2025. Wie weet hoe we er dan tegenaan kijken…

Update: 18 april 2023

Tussen de De Clercqstraat en voorheen eindpunt van lijn 3 Zoutkeetsgracht rijdt straks geen tramlijn meer: buslijnen vormen volgens het GVB het alternatief. De tram verdwijnt in de nieuwe plannen voor het openbaar vervoer uit de Marnixstraat Noord. Hiermee kunnen de plannen voor Marnixstraat noord dus terug naar de tekentafel

Walther Ploos van Amstel.

 

1 Comment
  1. waarom vindt iedereen het toch logisch om op de snelweg géén te grote snelheidsverschillen tussen twee rijstroken te hebben (denk aan de 50 resp 70 matrixborden bij grote drukte) maar is dat bij een situatie zoals in de Marnixstraat (fietsen met max 20 naast (grote en massale) OV voertuigen met 50 !) iets wat bevochten moet worden! Te gek voor woorden…..(Peter Jonquière / MENSenSTRAAT)

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW