De Marnixstraat blijft een snelweg… de gemeente zet plannen door

In maart 2023 gaat de Bullebak-brug op de Marnixstraat na ruim twee jaar renovatie weer open. De tijd van de renovatie was een verademing voor de bewoners en gebruikers van de Marnixstraat. Geen (te) snel rijdende bussen en ander verkeer. Het zou toch jammer zijn als de Marnixstraat Noord in maart 2023 zomaar weer voor al dat verkeer in twee richtingen open wordt gesteld, vroeg ik me onlangs af.

Ik stelde voor om de besluitvorming over de korte en langetermijnplannen voor de Marnixstraat Noord met tenminste een jaar uit te stellen. Evalueer eerst eens de resultaten van de afsluiting van de Bullebak-burg met bewoners en bezoekers (en de openbaar vervoersbedrijven). Dat gaat de gemeente niet doen!

Langere reistijden openbaar vervoer

Belangrijkste bezwaar van de gemeente tegen de huidige omleidingsroute is de toename van de reistijd voor reizigers en de toename van de onbetrouwbaarheid op lijn 18. De langere route van lijn 18 leidt tot een rijtijdtoename van gemiddeld 4,5 minuut voor de reizigers. Bij de meest langzame ritten loopt de toename zelfs op tot 7 minuten. Er zijn daarbij ook flinke verschillen tussen de rijtijd van de ritten, wat duidt op een toename van de onbetrouwbaarheid, volgens de gemeente. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Het onderzoek is echter (nog) niet openbaar. De gevolgen van de 30 km/uur maatregelen zijn voor het gemak even vergeten?

Tegenover deze toename op lijn 18 staat een afname van de rijtijd op lijn 21 door de kortere route. Deze afname is met een gemiddelde van bijna 2 minuten echter een stuk kleiner. De onbetrouwbaarheid van lijn 21 is ongeveer gelijk gebleven aan de oude situatie. Om hoeveel reizigers het gaat bij lijn 18 en lijn 21 is niet duidelijk. Over de betrokken reizigersaantallen kan de gemeente vanwege de effecten van Covid en omleidingen van andere lijnen niets zinvols zeggen.

Update 23 januari 2023: het onderzoek is er niet volgens de projectleider: “Vanwege de effecten op reizigersaantallen door Corona kan het GVB niet het onderzoek doen naar de impact van de omleiding zoals vooraf was bedoeld. Er is dus geen onderzoek om te delen zoals verzocht.” Dan kun je dus niets zeggen over de aanpak en de conclusies. Tijd voor een WOO-procedure.

Update 4 april uit WOO: “Allereerst wil ik u te kennen geven dat er geen onderzoek heeft plaatsgevonden door GVB naar de omleidingsroutes van lijn 18 en lijn 21. De afstemming hierover (in antwoord op uw raadsadres) heeft per mail plaatsgevonden. Deze  e-mails met GVB zal ik u gaan toesturen”.

Loopafstanden

Het tijdelijk vervallen van de buslijnen door de Marnixstraat heeft tot gevolg dat de bereikbaarheid van het gebied in de relatie met het Centraal Station achteruit gegaan is. Door het niet meer bedienen van de haltes Nieuwe Willemsstraat en Marnixplein met lijn 18 en 21 moeten meer bewoners van vooral het Marnixplein en de Marnixstraat iets langer lopen.

Geen integrale belangenafweging

De gemeente heeft alleen de gevolgen voor de OV-reizigers in kaart gebracht, maar niet voor de bewoners van het Marnixplein en de Marnixstraat. Dat is jammer (en helaas structureel bij verkeersplannen). Hun veiligheid, hun woongenot en hun geluidsoverlast tellen niet mee; ook niet van de vele fietsers en voetgangers die gebruik maken van de straat. De gemeente erkent dit in hun brief: ‘We begrijpen dat de autoluwe verkeerssituatie tijdens de afsluiting van de Bullebak prettig is voor bewoners’. Maar, dat telt dus niet mee bij de afweging.

Bijzonder is dat er nog zoveel andere verkeersmaatregelen spelen zoals een autovrije Haarlemmerstraat, de knip bij de Singelgrachtgarage en het onderzoek naar het instellen van eenrichtingsverkeer op de Marnixstraat Noord. Wat is straks de samenhang?

Er komt geen uitstel van besluitvorming over de korte en lange termijn plannen voor de Marnixstraat Noord, omdat dit zou leiden tot uitstel van uitvoering. Nou en? De Marnixstraat Noord blijft in de ogen van de ambtenaren een belangrijke ontsluitingsroute voor de buurt, ondanks de prima ervaringen met meer dan twee jaar afsluiting.

Waarom er geen evaluatie plaats vindt van andere afwegingen dan enkel de doorstroming van een enkele lijn 18 (met bovendien onbekende reizigersaantallen) en waarom niet wordt gewacht op een samenhangend verkeersplan voor de buurt is mij een raadsel. Uit een WOO blijkt dat de antwoorden van de wethouder op een eerder raadsadres over openbaar vervoer in Marnixstraat niet juistwaren. Er is helemaal geen onderzoek gedaan. Ook niet naar alternatieven. Beetje teleurstellend voor bewoners. Jokken is de nieuwe norm, blijkt maar weer

Het is symptomatisch voor de manier waarop dit college niet luistert naar bewoners: participatie moet ten dienste staan van een eerder bepaalde uitkomst.

 

Walther Ploos van Amstel.

1 Comment
  1. Het is niet zo dat het gebied zonder OV komt te zitten. In vergelijking met buurten in NieuwWest is het al veel beter dan daar. Alleen de rechtstreekse verbinding met CS is komen te vervallen. Al is lopen vanaf Marnixplein via de Westerstraat naar CS voor de meeste mensen sneller dan bus 18 ooit was.

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW