Steun voor nieuw wetenschappelijk onderzoek naar stadslogistiek

NWO heeft binnen de gezamenlijke ENUAC-call van JPI Urban Europe en NSFC acht consortia geselecteerd voor financiering. Bij vier projecten zijn Nederlandse onderzoeksteams betrokken.

Samen met publieke en private partners gaan de onderzoekers in een breed scala aan internationale onderzoeks- en innovatieprojecten aan de slag met duurzame stadslogistiek om zo bij te dragen aan toegankelijke en duurzame steden in China en Nederland.

De projecten met Nederlandse bijdragen gaan aan de slag met de ontwikkeling van efficiënte en klimaatneutrale stedelijke vervoerssystemen, ruimte-efficiënte mobiliteitssystemen op basis van autodelen, de ontwikkeling van beslissingsmodellen om bestaande netwerken goed te gebruiken, het ontwerp van een duurzame stadslogistiek die strategische planning van bezorgdiensten mogelijk maakt en modelontwikkeling ter ondersteuning van mobiliteitsgerelateerde besluitvorming. De nadruk in deze Chinees-Europese samenwerking ligt op kennis en impact.

Gehonoreerde projecten

Aan vier van de acht geselecteerde projecten werken Nederlandse onderzoekers mee waarbij publieke en private samenwerkingspartners uit Nederland zijn betrokken.

IMUMCN – Improved urban mobility toward climate neutrality under new working habits and transport modes
Projectcoördinatoren: prof. Klaus Hubacek, Rijksuniversiteit Groningen; Prof Yue Bao, Beijing Jiaotong University (China)
Consortium: Rijksuniversiteit Groningen, Nederland; Beijing Jiaotong University, China; Tsinghua University, China; Adam Mickiewicz University in Poznań, Polen; Beijing Transport Institute , China; The city of Poznań, Office of Project Coordination and City Revitalization, Polen; Hilversum energie transitie, Nederland

De meeste moderne steden kampen met ernstige verkeersopstoppingen en emissies. Het realiseren van een efficiënt en klimaatneutraal stedelijk vervoerssysteem is dan ook een van de belangrijkste uitdagingen. De ruime beschikbaarheid van technologie (zoals internet en smartphones) en veranderingen in maatschappelijke trends, met name werkgewoonten (zoals telewerken en overwerken) maken het probleem nog ingewikkelder, vergroten de onzekerheid en stellen de stedelijke mobiliteit voor nieuwe uitdagingen.

Met real-life experimenten en geavanceerde modellen voor stedelijk vervoer zullen de onderzoekers de gedragseffecten op korte termijn en de langetermijngevolgen van deze uitdagingen voor de stedelijke mobiliteit en de stadsstructuur onderzoeken. De onderzoekers zullen verder het potentieel onderzoeken van geïntegreerde MaaS-oplossingen en marktgebaseerde handel in persoonlijke koolstofvergunningen om een efficiënt, billijk en emissievrij stedelijk verkeerssysteem tot stand te brengen. Dit project wil daarmee bijdragen tot toegankelijke, klimaatneutrale en duurzame steden in China en de EU, en burgers duurzame en efficiënte oplossingen bieden die meerdere soorten vervoerswijzen integreren.

NEW NORMAL – Sustainable mobility and logistics for post-pandemic second-tier cities
Projectcoördinatoren: dr. ir. Bardia Mashhoodi, Wageningen University, Department of Environmental Sciences; Prof Ge Ying-En, Chang’an University (China)
Consortium: Wageningen University, Department of Environmental Sciences, Nederland; Chang’an University, College of Transportation Engineering, China; Beijing Jiaotong University, School of Traffic and Transportation, China; KTH Royal Institute of Technology, Division of Electric Power and Energy Systems, Zweden; Gemeente Nijmegen, Nederland; Xi‘an Transportation Development Research Center, China; Energiforsk , Zweden; Geo-Col, Nederland

Het consortium wil een nieuwe inter- en transdisciplinaire aanpak ontwikkelen voor de ontwikkeling van een emissievrij, energieonafhankelijk en ruimte-efficiënt mobiliteitssysteem op basis van autodelen en dronelogistiek. Het doel is om zo tegemoet te komen aan de instroom van nieuwkomers in tweederangssteden zonder de aanleg van nieuwe zware mobiliteitsinfrastructuur zoals metro- en tramlijnen, tunnels, bruggen en de verbreding van straten. Het stelt een nieuwe aanpak voor, hierna MaaS-Lane genoemd, die gebaseerd is op de mogelijkheden van geavanceerde technologieën die in de proefprojecten met EV’s (‘electric vehicle’), drones, zonnepanelen op de grond, draadloos opladen van EV’s en waterstofproductie en -opslag zijn getest, en die worden gecombineerd tot een ongekende, nieuwe, grootschalige aanpak voor mobiliteit en logistiek. Het project streeft naar een bredere impact door de ontwikkeling van kenniscentra, een interactieve GIS-database over de 169 steden voor wetenschappers en beleidsmakers, en een online platform voor burgers.

SINERGI – Sustainable Innovative digitalized NEtwork of uRban loGIstics
Projectcoördinatoren: dr. Shadi Sharif Azadeh, TU Delft; Kun An, Tongji University (China)
Consortium: TU Delft, Nederland; Tongji University, China; Tsinghua University, China; Copenhagen Business School, Denemarken; Singapore Management University, Singapore; Just Eat Takeaway.com, Nederland; AMS Institute, Nederland; Gemeente Amsterdam, Nederland; Vervoerregio Amsterdam, Nederland; Statistics Denmark; Meituan, China; Milkrun, China; Hyke, Noorwegen

De vraag naar snelle thuisbezorging stijgt in de steden, waardoor het marktaandeel van onlineplatforms zoals Just Eat Takeaway.com, Milkrun en Meituan toeneemt. Tegelijkertijd willen Europa en China het aantal vervuilende voertuigen in stadscentra terugdringen en meer ruimte geven aan voetgangers en fietsers om de leefbaarheid en veiligheid in de steden te vergroten. Deze doelstelling in combinatie met de digitale transformatie van bezorgsystemen biedt mogelijkheden voor nieuwe stedelijke logistieke oplossingen. SINERGI stelt een uitgebreid oplossingskader voor het ontwerpen en exploiteren van duurzame stadslogistiek voor dat real-time beheer en strategische planning van efficiënte en fietsvriendelijke leveringsdiensten mogelijk maakt.

De resultaten van het project zullen de bezorgers in staat stellen om kostenefficiënte diensten aan te bieden die rekening houden met het welzijn van de passagiers. Overheden zullen een reeks acties kunnen ontwikkelen voor verkeersveiligheid en het welzijn van de burgers die het langetermijneffect van SINERGI op het stadslogistiek garanderen.

SOUL – Sustainable Operations in Urban Logistics
Projectcoördinatoren: prof. dr. Jan C. Fransoo, Tilburg University; Assoc Prof Dr Lei Zhao, Tsinghua University (China)
Consortium: Tilburg University, Nederland; Tsinghua University, China; Kedge Business School, Frankrijk; Sichuan University, China; Bordeaux Metropole, Frankrijk; Tianjin University, China; China Federation of Logistics and Purchasing, China

De wereldwijde verstedelijking en de snelle groei van e-commerce en diensten op aanvraag dragen bij aan een steeds grotere vraag naar tijdgevoelige en gefragmenteerde leveringen, waardoor innovaties in duurzame stedelijke logistiek worden gemotiveerd. Meerlagige en multimodale stedelijke leveringsnetwerken omvatten veel locaties voor de micro-opslag en het sorteren van leveringsgoederen, wat een toename van het gebruik van stedelijke ruimte met zich brengt.

Dit project ontwikkelt innovatieve strategieën met geavanceerde analyses om met de inherente dynamiek van stedelijke logistieke systemen om te gaan, waaronder stochastische modellen die zijn ontworpen om besluitvormers te ondersteunen voor het beste gebruik van bestaande netwerken van faciliteiten en vervoerswijzen, en om met beperkte stedelijke ruimte om te gaan, terwijl aan de toenemende verwachtingen van de klant wordt voldaan.

Het is een baanbrekende aanpak om ook het welzijn van koeriers expliciet in hun modelbenadering op te nemen, waarbij ze de angst en stress waarmee koeriers in deze uitdagende omgeving te maken hebben en hun cognitieve kracht erkennen. Dit stelt de onderzoekers in staat om de praktijk van de stadslogistiek te vergelijken in twee steden in Europa en China, met verschillende topologieën van het wegennet, bedrijfsomgevingen en stedelijke dichtheden.

Bron: NWO

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW