Worden hybride vrachtwagens straks toegelaten in zero-emissie zones?

Er komt een proef voor toelating hybride vrachtwagens in zero-emissie zones voor stadslogistiek. Vorig jaar heeft de Topsector Logistiek een eerste verkenning van de belangen, het juridisch kader en mogelijke systeemvarianten van plug-in hybride vrachtvoertuigen in zero-emissiezones voor stadslogistiek uitgevoerd. 

Zoals afgesproken in de Uitvoeringsagenda Stadslogistiek heeft de Topsector Logistiek een verdiepend onderzoek laten onderzoeken naar een mogelijke systeemopzet. Daarbij is zowel naar de technische als juridische mogelijkheden gekeken.

De conclusie van het onderzoek is dat handhaving van plug-in hybride vrachtwagens boven 3,5 ton in zero-emissiezones technisch en juridisch mogelijk is. De gemeenten vinden het voor de hand liggend om aan te sluiten bij de huidige manier van handhaven van milieuzones met automatische herkenning van kentekenplaten door camera’s (ANPR). De vraag hoe toelating juridisch geregeld kan worden, is nog onderwerp van gesprek. 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal door middel van een pilot worden gekeken naar een technische ‘proof of concept’, waarin alle betrokken partijen een rol krijgen om te testen hoe het toelaten van plug-in hybride vrachtauto’s in de praktijk zal uitwerken. Deze pilot zal ook inzicht geven in de mogelijke beleidsmatige en organisatorische invulling van de handhaving.

Het ministerie verwachting dat deze pilot in 2021 nog kan worden uitgevoerd en afgerond. Dan zal de minister ook een definitief besluit nemen over de toelating van plug-in hybride vrachtauto’s. 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW