Hoe gaat met zero-emissie bestelauto’s? Langzaam, heel langzaam…

RVO bracht de markt voor lichte bedrijfsauto’s in kaart. Lichte bedrijfsauto’s veroorzaken een CO2 uitstoot van circa 4,0 Mton en hebben daarmee een aandeel van 12% in de totale uitstoot van de mobiliteitssector. Het wagenpark is gegroeid tot ongeveer 1 miljoen voertuigen eind 2020. Het wagenpark is tussen 2012 en 2020 licht richting wat grotere segmenten geschoven. Lichte bedrijfsauto’s rijden gemiddeld 19.000 kilometer per jaar, waarbij het jaarkilometrage op jonge leeftijd rond 25.000 tot 30.000 km ligt.

De aandelen van de verschillende brandstofgroepen is nagenoeg gelijk gebleven: circa 95% diesel, een klein deel benzine en overig, en eind 2020 slechts 0,6% zero emissie. Door wagenparkvernieuwing neemt het aandeel van het wagenpark met emissieklasse Euro 6 steeds verder toe naar inmiddels 33% en nemen de lagere en vuilere emissieklasses steeds verder af.

Het aanbod van lichte zero emissie bedrijfsauto’s is sterk uitgebreid richting 2020, in alle segmenten is er nu aanbod beschikbaar. De zero-emissie nieuwverkopen hebben zich ontwikkeld van bijna uitsluitend kleine bedrijfsauto’s naar een aandeel binnen alle segmenten in 2020. Het totale aandeel zero emissie in de nieuwverkopen is toegenomen tot 3% in 2020. Niettemin is diesel nog steeds dominant.

Overigens is in drie maanden tijd in 2021 voor evenveel emissieloze bedrijfsauto’s subsidie aangevraagd als in heel 2020 zijn verkocht. De landelijke subsidieregeling lijkt daarmee effectief voor ondernemers. De coronapandemie heeft geleid tot een mondiaal tekort aan microchips. Levering van emissieloze bedrijfsauto’s aan de Nederlandse markt loopt hierdoor vertraging op.

De minister voorziet dat aanvragers van subsidie door de langere levertijden van bedrijfsauto’s waarschijnlijk niet tijdig een aanvraag tot vaststelling kunnen indienen waardoor zij door overmacht hun recht op subsidie verliezen. De minister heeft daarom de termijn voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie tijdelijk verlengd van 4 naar 7 maanden. 

De prijzen van zero emissie bedrijfsauto’s liggen ten opzichte van diesel aanzienlijk hoger: gemiddeld €15.000 tot €20.000 hoger in 2020.

Door het instellen van middelgrote zero emissiezones voor vracht- en bestelauto’s in mogelijk 30 tot 40 (grotere) gemeenten in 2025 wordt duurzame en efficiente stadslogistiek gestimuleerd. De verwachting is dat hiermee 1 Mton CO2 wordt gereduceerd. Er is een uitvoeringsagenda Stadslogistiek opgesteld, die zich richt op het verminderen, veranderen en verduurzamen van de verkeersbewegingen bij stadslogistiek.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW