Brabant onderzocht prioriteiten belanghebbenden bij duurzame stadslogistiek

Eind 2022 heeft Logistics Community Brabant met een enquête de interesses en perspectieven van belanghebbenden van de stadslogistiek in Noord-Brabant in kaart gebracht. 

Omdat uit eerder onderzoek bleek dat er weinig inzicht is in elkaars prioriteiten was het hoofddoel van dit onderzoek het vergroten van dit inzicht. Vervolgens kan dit als basis dienen voor een dialoog tussen partijen om uitdagingen bij duurzame stadslogistiek op te lossen. De belanghebbenden werden opgedeeld in inwoners, overheid, vervoerders  en verzenders/ontvangers.

Criteria voor duurzame stadslogistiek

Vier criteria zijn beoordeeld door de belanghebbenden.

Economische duurzaamheid 

In een brede context gaat deze categorie over de bijdrage van stadslogistiek aan een gezond economisch klimaat in de stad. Specifieker gaat het over de verhouding tussen opbrengsten en kosten van verschillende logistieke activiteiten en de toegankelijkheid van (commerciële) locaties voor personen en voertuigen. 

Sociale duurzaamheid 

De balans tussen logistieke processen en de beleving van een veilige en aangename leefomgeving door de maatschappij. Onderdelen die deze balans beïnvloeden zijn verkeersveiligheid, geluidsoverlast, luchtvervuiling en overige overlast. 

Milieu 

De impact die logistieke activiteiten hebben op het globale milieu. Een voorbeeld van milieu impact op een globale schaal is het effect van CO2 uitstoot op klimaatverandering. 

Technische duurzaamheid 

Het presteren en optimaliseren van het transportsysteem vanuit een operationeel perspectief. Denk hierbij aan optimalisatie van routes, capaciteitsbenutting van voertuigen en af te leggen afstand. 

De criteria zijn geoperationaliseerd in 13 indicatoren die zijn beoordeeld door 51 respondenten.

Resultaten

Als belangrijkste (gedeelde) criteria kwamen naar voren: verkeersveiligheid, luchtvervuiling, CO2-uitstoot en toegankelijkheid.

De meningen liepen nogal uiteen, wat geen verbazing hoeft te wekken. Er is grote verdeeldheid bij economische duurzaamheid. Er is een publieke-private opdeling bij sociale duurzaamheid. Overeenstemming is aanwezig bij milieu (behalve inwoners) en bij technische duurzaamheid (behalve vervoerders).

Bron: LCB

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW