30 september: afscheid prof. van Goor aan Vrije Universiteit

In zijn afscheidscollege op vrijdag 30 september maakt Ad van Goor een treinreis langs de ontwikkelingen binnen logistiek en supply chain management. Binnen het vakgebied van de leerstoel logistiek is de laatste jaren veel aandacht voor supply chain management. Er bestaat veel verwarring over dat begrip, mede afhankelijk van de gekozen invalshoeken. 

Vraaggestuurd ketenmanagement wordt door Van Goor vooral gezien als bedrijfskundige samenwerking tussen drie of meer partners in een supply chain. In literatuur en praktijk gaat het dan vooral om verticale samenwerking tussen bijvoorbeeld grondstoffenleveranciers, producenten van eindproducten en retailers. Over dat onderwerp zijn vele studies verschenen onder andere over de obstakels en kritische succesfactoren bij ketensamenwerking.

Vertrouwen

Het opbouwen van vertrouwensrelaties tussen de samenwerkende partners blijkt cruciaal te zijn. Het blijkt echter niet eenvoudig te zijn om dat vertrouwen tot stand te brengen. Logistieke samenwerking ligt minder gevoelig dan commerciële samenwerking in ketens.

Meer samenwerking in ketens

Sinds 2007 komen er signalen dat de mogelijkheden tot verticale samenwerking uitgeput dreigen te raken en zoekt de literatuur haar toevlucht tot horizontale samenwerking. Van Goor is van mening dat daar een groot nieuw onderzoeksterrein wordt aangeboord. In zijn afscheidscollege laat hij zien dat vele concepten die verticaal werken, in principe ook horizontaal toegepast kunnen worden. Zo bestaat er bijvoorbeeld een logistiek ketenmodel, waar we veel ervaringen mee hebben, dat ‘gecustomized’ ook horizontaal haar verdiensten kan hebben. In Nederland is het kennisinstituut Dinalog opgericht om nieuwe vormen van ketensamenwerking te onderzoeken.

Van Goor concludeert dat supply chain management absoluut niet alleen vanuit een logistiek perspectief mag worden onderzocht. Vooral het vakgebied commerciële distributie heeft zeer veel ervaring met samenwerking tussen retailers onderling. Maar ook samenwerking tussen consumenten onderling en producenten onderling kan van die kennis profiteren. Daarmee is Van Goor terug bij zijn roots.

Gepromoveerd in de commerciële distributie, daarna 30 jaar werkzaam in de logistiek, constateert hij dat beide vakgebieden veel inniger moeten samenwerken om de uitdagingen van Nederland Logistiek land of Nederland Supply Chain land aan te kunnen.

Afscheidssymposium
Voorafgaand aan het afscheidscollege wordt een afscheidssymposium georganiseerd:

Programma

12.15 Ontvangst met eenvoudige lunch
12.45 Symposium Supply Chain 2020
Dagvoorzitter Prof.dr. Lorike Hagdorn, VU/TNO
12.50-13.15 Drs. Johan Boeijenga, DA Retail
‘Van AH tot DA: Supply Chain, de regisseur van het retail business model’
13.20-13.45 Prof.dr. Jos van Hillegersberg, UTwente
‘ICT in supply chains: from Trace to Race and Anticipate, Inform and Negotiate’
13.50-14.15 Jhr.dr. Walther Ploos van Amstel, HvA/TNO/VU
‘Logistiek dienstverleners: van local for local naar global for global’
14.20 Pauze
14.45 Gastoptreden Orkest Vereniging Amersfoort, dirigent Hendrik Jan Brethouwer
Uitgevoerd worden de volgende werken:
Brahms: Hongaarse dansen, 1, 3 en 5
Mendelssohn: delen 2 en 4 uit symfonie nr. 5
15.20 Pauze
15.45 Afscheidscollege Prof.dr. Ad van Goor
Supply Chain Train
17.00 Receptie
No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW