Afvalinzameling op weg naar zero emissie in 2030

Ieder jaar wordt ongeveer 60 miljoen ton afval ingezameld. Zo’n 10% hiervan is afkomstig van ongeveer 1 miljoen bedrijven in de handel-, diensten- en overheidssector. Deze bedrijven produceren afval dat qua samenstelling vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

Inzamelaars

In de meeste steden wordt bedrijfsafval ingezameld door meerdere commerciële inzamelaars. Op de markt voor bedrijfsafval zijn zowel grote landelijke spelers actief als middelgrote regionale spelers en kleine lokale spelers.

In de Outlook Bedrijfsafvalinzameling worden opties in beeld gebracht om de CO2-emissies (en voertuigbewegingen) van de inzameling van bedrijfsafval te verminderen in de periode tot 2030. Daarbij wordt primair gericht op de inzameling van afval afkomstig van Handel, Diensten en Overheid, omdat dit segment vooral afval genereert in de stedelijke omgeving.

Scenario’s

Doordat inzameling van bedrijfsafval in bijna elke stad wordt aangeboden door meerdere organisaties rijdt iedere aanbieder met eigen voertuigen in de stad, die doorgaans grotendeels dezelfde routes door de stad rijden. Naast een ‘business as usual’-scenario zijn er vier scenario’s uitgewerkt waarbij efficiëntere inzet van de beschikbare laadcapaciteit door samenwerking in combinatie met het inzetten van zero-emissie voertuigen centraal staan. Deze scenario’s staan in de Outlook Bedrijfsafvalinzameling.

Samenwerking

Samenwerking kan tot substantiële CO2 reducties leiden, maar ook de inzet van alleen kleine zero emissie voertuigen biedt die mogelijkheid. Joint collecting kan, zonder inzet van zero emissie voertuigen, al leiden tot bijna 50% besparing van CO2-uitstoot in de binnenstad. Dit komt voornamelijk doordat het aantal voertuigbewegingen sterk wordt gereduceerd. Als hiervoor batterij elektrische vuilniswagens worden ingezet leidt dat tot 100% CO2-reductie in de binnenstad.

Een lokale overheid moet kiezen welk van de scenario’s het wil faciliteren, want combineren van scenario’s is lastig omdat het grotendeels verschillende logistieke oplossingen zijn om hetzelfde afval op te halen. Waar het bij joint collecting gaat het vooral om het organiseren van samenwerking om de inzameling efficiënter te laten verlopen, is er bij de andere scenario’s een hub nodig om het afval op een punt in of aan de rand van de stad te bundelen. Daar zal een lokale overheid bij de ruimtelijke ordening rekening mee moeten houden.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW