Albert Heijn zet in op verdere verduurzaming supermarktlogistiek

Vandaag publiceerde Albert Heijn haar Missieverslag 2021 over verduurzaming. Albert Heijn zet verdere stappen om het verduurzamen van het bedrijf.

Eigen uitstoot Albert Heijn

In 2021 werd de CO2-uitstoot in de winkels van Albert Heijn teruggedrongen met 92,3% ten opzichte van 2018. De resterende uitstoot in de eigen operatie wordt in 2022 gecompenseerd door bij te dragen aan VCS-gecertificeerde klimaat­projecten. Inmiddels worden honderden winkels zero emissie bevoorraad met elektrische vrachtwagens.

Vanaf 2022 is de gehele bedrijfsvoering van Albert Heijn (in winkels, logistiek en kantoor) daarmee klimaatneutraal. Albert Heijn stapt over naar 100% groene windenergie uit Nederland.

CO2 in transport

Met initiatieven in transport reduceerde Albert Heijn in 2021 de relatieve uitstoot (de hoeveelheid CO2-uitstoot per getransporteerd product) met 10% ten opzichte van 2018 (-1,5% tegenover 2020).

Albert Heijn gaat verdere stappen zetten richting emissievrij transport. Daarvoor kiezen ze verschillende methoden. Ten eerste door het verminderen van de transportkilometers. Door innovatieve transportplanning vermindert Albert Heijn de onnodige kilometers en dus CO2-uitstoot. In 2021 creëerden Albert Heijn betere aansluitingen tussen planning en realisatie. Zo zijn ze nu in staat om het transport tussen de distributiecentra en hubs korter-op-de-kist te plannen. Dit houdt in dat ze de planning steeds korter voor het uitrijden van de vrachtwagens maken en opleveren.

Daarnaast zetten Albert Heijn in op elektrisch bevoorraden. Albert Heijn hoopt dat de overheid de komende jaren investeert in het upgraden van het elektriciteitsnet en het opleiden van technisch personeel. Zo kan Albert Heijn samen met de vervoerders op grote schaal de overstap maken van diesel naar elektrische vrachtwagens.

CO2 in distributiecentra

Albert Heijn investeert in de nieuwste technieken en heeft voor zeven home shop centers, vijf AH distributiecentra en het hoofdkantoor in Zaandam een BREEAM in use (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) certificaat ontvangen. Dit is een duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale klimaatimpact. De certificaten en bijbehorende scores gebruikt Albert Heijn als startpunt voor hun doelstelling om uiteindelijk alle logistieke centra op een score te krijgen van minimaal een very good (3 sterren) en het hoofdkantoor een minimale score van excellent (4 sterren).

Uitstoot in de keten

Albert Heijn werkt toe naar het verminderen van de uitstoot in de keten van de (toe-)leveranciers. Zo heeft het bedrijf al een aantal jaar klimaatneutrale koffie in het assortiment en zijn sinds begin 2022 alle bananen klimaatneutraal van plantage tot en met de winkel. In 2022 is het doel dat alle grootste eigen merkleveranciers voor het eerst hun volledige CO2-voetafdruk in kaart gebracht hebben, inclusief een reductieplan en reductiedoelstellingen.

Gouden RAI Wiel 2022

Albert Heijn heeft het Gouden RAI Wiel 2022 gewonnen. De prijs werd uitgereikt door Jan Hendrik Dronkers, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De supermarktketen ontvangt de prijs voor de bijdrage aan de verduurzaming van transport en logistiek in Nederland en België. De RAI Vereniging vindt Albert Heijn een van de koplopers op het gebied van de verduurzaming van haar complete logistieke processen.

Lees het Missieverslag hier.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW