ING: groothandel loopt achter met verduurzaming

Uit een analyse van ING Research blijkt dat groothandels minder ambitieuze doelen voor CO2-reductie hebben dan retailbedrijven. Vaak implementeren ze duurzaamheidsmaatregelen alleen om aan regelgeving te voldoen of als er directe voordelen te behalen zijn, in plaats van kansen die de klimaattransitie biedt te omarmen. Als schakel in de keten hebben groothandels echter de potentie om nieuwe diensten aan te bieden die andere bedrijven in de keten ontlasten en helpen om duurzamer te worden.

Het waarborgen van een gelijk speelveld in Europa is cruciaal voor het succes van duurzaamheid in de groothandelssector, gezien de internationale context waarin zij opereren. De introductie van Europese duurzaamheidsrapportageregels (CSRD) draagt hieraan bij.

Uit een analyse van ING Research onder 25 Nederlandse groothandels blijkt dat slechts de helft concrete klimaatdoelen heeft gepubliceerd. Deze bedrijven streven gemiddeld naar een reductie van 48% van hun eigen CO2-uitstoot in scope 1 en 2 tegen 2030, wat lager is dan het EU-doel van 55%. Dit staat ook in schril contrast met de retailsector, waar de 40 grootste Nederlandse winkelformules zich ten doel hebben gesteld om de directe CO2-uitstoot met 55% te verminderen.

Deze bevindingen illustreren dat duurzaamheid belangrijker wordt naarmate producten dichter bij de consument komen, waar duurzaamheidsbeleid meer zichtbaar is. Bedrijven met een directe klantenbasis zijn vaak verder gevorderd bij duurzaamheid dan groothandels die vooral B2B opereren. Groothandels hebben nog een lange weg te gaan om de doelen die de EU heeft gesteld te bereiken bij de klimaattransitie. Dit terwijl duurzaamheid juist nieuwe marktkansen biedt.

Dankzij hun rol als schakel in de keten kunnen zij nieuwe diensten ontwikkelen die andere bedrijven in de keten ondersteunen om duurzamer te worden, zoals onderhoudsdiensten voor apparatuur om de levensduur te verlengen, het aanbieden van duurzamere productlijnen en het verstrekken van advies over verduurzaming.

Door meer toegevoegde waarde te bieden, kunnen groothandels hun positie in de keten versterken. Echter, het bewustzijn hierover is nog niet voldoende en dit onderwerp krijgt nog niet genoeg aandacht bij groothandelsbedrijven.

Zie voor het ING Research artikel: https://lnkd.in/enS9yDsd.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW