Over duurzaamheid in de foodservice keten

Dick Slootweg, de ceo van Bidfood, gaf in een interview voor het FoodService Instituut Nederland (FSIN) aan: ‘Wij zijn heel positief over de wetgeving, de registratie-activiteiten die gevraagd worden in het kader van CSRD. Het zijn zaken die we ook echt zelf willen vertalen in integreren in goede businessmodellen. En we zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid winstgevend is te maken en uiteindelijk ook kostenbesparing kan betekenen voor ondernemers.’

Duurzaamheid in foodservice

Veel foodservicegroothandels en hun afnemers willen hun CO2-uitstoot duurzaam aanpakken op basis van het Science Based Targets Initiative. Zij committeren zich aan de langetermijndoelstelling om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Dat is bij foodservice een hele uitdaging. Bijna alle emissies zitten namelijk buiten de deur. Ik schreef daarover in Out-Of-Home Shops.

Bedrijven kunnen hun klimaatvoetafdruk berekenen met het Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Dit is de internationale standaard voor het opstellen van de klimaatvoetafdruk van een bedrijf. Scope 1-emissies zijn de directe CO2-emissies die zijn uitgestoten. Denk aan CO2 dat vrijkomt bij de verwarming van magazijnen en kantoren of diesel in de vrachtauto’s van het bedrijf. Volgens McKinsey is dat in de foodretail 2,5% van de totale emissies. Die pak je aan met minder derving, duurzame magazijnen en kantoren, duurzame winkels, anders verpakken en duurzaam transport.

De scope 2-emissies komen van energie, zoals de CO2-emissies die vrijkomen bij het maken van elektriciteit. De uitstoot van deze broeikasgassen vindt ergens anders plaats, maar is wel direct toe te wijzen aan het verbruik van het bedrijf. McKinsey heeft ook dit berekend. Dat is 4,4% van de totale emissies. Dat is een kwestie van duurzaam inkopen.

Buiten de deur, niet buiten scope

De overige 93% zit in scope 3. Welke rol je hebt in de keten, is voor veel groothandels nog een moeilijk verhaal. Dat zijn alle CO2-emissies in de operaties bij leveranciers en klanten. Dus, buiten de deur. Dit zijn bijvoorbeeld de grondstofwinning van de producten die je verkoopt, het transport van producten, de productieprocessen bij leveranciers, dienstreizen en de verwerking van afval. Hiervan komt 64% van toeleveranciers. Met hen kun je natuurlijk goede afspraken maken over het terugdringen daarvan. Dan moet de kwaliteit van de aangeleverde data voor alle rekensommen wel volledig en nauwkeurig zijn; welke maatregel heeft impact

Scope 3 omvat ook de uitstoot bij de afnemer. Dat is in de levensmiddelensector 29% maar liefst. Dit komt door wat consumenten thuis weggooien en de energie die ze gebruiken bij koken. In foodservice zal dit niet anders zijn. De klimaatneutrale ambities betekenen dus dat je moet nadenken over hoe je als groothandel met je leveranciers, assortiment, versheid, logistieke aansluiting op dark kitchens en communicatie moet omgaan bij de klimaatambities. Je verantwoordelijkheid stopt niet bij de levering aan de deur van de horeca of cateraar.

Samen over nadenken

Op dinsdagsmiddag 21 mei organiseert Slimstock, met mij als dagvoorzitter, een event over duurzaamheid in de foodbranche. Duurzaamheid wordt een steeds groter thema binnen de foodbranche en deze dag is bij uitstek een perfect moment om daar met elkaar van gedachten over te wisselen.

We begroeten je graag met een lunch en gaan gezamenlijk het gesprek aan over ontwikkelingen die de foodbranche vormgeven. We belichten de rol van duurzaamheid vanuit drie verschillende invalshoeken. Zo praat Salacia Solutions aanwezigen bij vanuit het perspectief van CSRD en de kansen die dit biedt en neemt Bidfood je mee in hun duurzaamheidsstrategie en de keuzes die ze hiervoor maken in het voorraadbeheer. Tenslotte vertelt Slimstock hoe hun oplossingen je kunnen helpen om het maximale uit jouw supply chain te halen.

Walther Ploos van Amstel.

 

Lees ook: over de toekomst van horecalogistiek

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW