Kunnen fiscale maatregelen zero-emissie transport versnellen?

Stel je voor: je bent klusser. Je hebt een dieselbusje en bent gewend om hiermee door de binnenstad naar klanten te rijden. Plotseling is die binnenstad, met de zero-emissie zones, niet meer toegankelijk voor dieselauto’s. Wat betekent dit voor jou als je afhankelijk bent van dat busje? En voor de waarde van je bedrijf.

Johan Roest, docentonderzoeker aan het lectoraat Financial Control van de HAN houdt zich bezig met de fiscale gevolgen van de duurzaamheidswetgeving. Hij volgt ontwikkelingen op de voet, duikt diep in wet- en regelgeving, zoekt naar oplossingen die het mkb dienen en kijkt vooruit.
Moet je jouw dieselbusje verkopen en een elektrische variant aanschaffen? Dit betekent dat de oude bedrijfsmiddelen in waarde dalen. Wat zijn de fiscale gevolgen hiervan? Dit is maar een voorbeeld waarbij duurzaamheidswetgeving van grote invloed is voor de mkb’er.

April 2024 publiceerde Johan Roest in het Maandblad Belasting Beschouwingen een artikel over zero-emissie zones: is afwaarderen naar een lagere bedrijfswaarde mogelijk? Een artikel waarin hij zich richt op de gevolgen van de zero-emissie zones. Kunnen fiscale maatregelen de energietransitie in transport versnellen?

Afwaardering tot lagere bedrijfswaarde van fossiel aangedreven voertuigen (bedrijfsmiddelen) op grond van goed koopmansgebruik is wel juridisch mogelijk, maar praktisch niet, stelt Johan Roest. Om daaraan tegemoet te komen, schetst hij twee oplossingsrichtingen. Oplossingsrichtingen zoals het inschakelen van business valuators of de goodwilltoets zijn wellicht voor bedrijfsmiddelen die meer kapitaalintensief zijn dan voertuigen een oplossing. Voor de gemiddelde mkb-ondernemer met een klein
wagenpark is dit echter niet geschikt.

Een beleidsbesluit over goed koopmansgebruik en klimaatgerelateerde onderwerpen, waarin duidelijkheid wordt gegeven inzake het afwaarderen naar lagere bedrijfswaarde, zou een oplossing kunnen zijn voor niet-kapitaalintensieve bedrijfsmiddelen. Er komt een nieuw kabinet en we moeten afwachten hoe dit uitpakt en of de nieuwe staatssecretaris eventueel bereid is tot het publiceren van een dergelijk beleidsbesluit.

Bron: Maandblad Belasting Beschouwing

Lees ook: Elektrisch rijden. Vervangingssubsidie voor auto’s draagt bij aan inclusieve energietransitie.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW