Het Rijk wil netwerk van landelijke logistieke hubs ontwikkelen

Op 1 januari 2020 is de Haagse logistieke hub opgericht. Deze hub is een voorziening voor het efficiënt en groen bevoorraden van departementen van het Rijk, gebouwen van de gemeente Den Haag en ander vastgoed in de binnenstad van Den Haag. Sindsdien heeft De Haagse hub bijgedragen aan een afname van het aantal vervoersbewegingen in de binnenstad van Den Haag en daardoor ook aan minder uitstoot.

Ondanks het succes van de Haagse hub en de interesse van overheidsinstellingen buiten Den Haag om gebruik te gaan maken van een logistieke hub, zijn er tot op heden nog geen andere logistieke (overheids-)hubs opgericht in Nederland waar Rijksoverheid (mede) gebruik van maakt.

Het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van de Belastingdienst wil als launching customer met een Europese aanbesteding van meerdere logistieke hubs in Nederland realiseren. Het IUC wil hiermee een impuls geven aan een meer efficiënte en duurzame stadslogistiek door het tot stand brengen van meerdere logistieke hubs verspreid over Nederland. Het gaat hierbij om exploitatie van maximaal vijf logistieke hubs buiten de Haagse regio.

Het Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) van de Belastingdienst, aanbestedende dienst, nodigt marktpartijen uit die actief zijn op de markt van hub-dienstverlening om deel te nemen aan een marktconsultatie op 24 mei 2024. De marktconsultatie vindt plaats in opdracht van categoriemanagement Logistiek.

De marktconsultatie is een fysieke bijeenkomst van marktpartijen, brancheorganisaties, categoriemanagement Logistiek, vertegenwoordigers van Rijksoverheid en IUC Belastingdienst (de aanbestedende dienst) met als doel het ophalen van marktkennis met het oog op een later dit jaar te houden Europese aanbesteding ‘Netwerk van logistiek hubs’.

Deze marktconsultatie vindt plaats voor de toekomstige aanbesteding en heeft onder andere tot doel om inzicht te krijgen in:

  • in de aard en omvang van potentiële markt;
  • de interesse van marktpartijen om mee te dingen in een Europese aanbesteding gericht op een landelijk hub-netwerk;
  • de voorwaarden voor een succesvolle aanbesteding en uitvoering van de opdracht;
  • kansen en risicobereidheid van de marktpartijen;
  • de voorwaarden voor zelfstandig functionerende en toekomstbestendige hubs.

Lees meer over de procedure op Tendernet.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW