Amsterdam gaat voor 30 km/u. Maar, waarom dan toch die uitzonderingen?

De meeste Amsterdammers (83%) vinden dat te hard rijden leidt tot verkeersonveilige situaties. Maar liefst 67% vindt het verkeer in zijn buurt (zeer) onveilig.

In december 2021 heeft de Amsterdamse raad het beleidsplan ’30 in de stad’ aangenomen. Op dit moment wordt het Uitvoeringsplan opgesteld die de noodzakelijke zaken voor een introductie van 30 km/u regelen: juridische aspecten, weginrichting, communicatie, gedragsbeïnvloeding, voertuigtechniek en handhaving.

Het beleidsplan dat in december 2021 door de raad is aangenomen gaf aan dat deze maatregel in het eerste kwartaal van 2023 zou worden ingevoerd. Inmiddels is de invoeringsdatum stilzwijgend met bijna een jaar verschoven naar het vierde kwartaal van 2023.

Zienswijzen en moties

In de aanloop naar dit besluit zijn ruim 900 zienswijzen ingediend door bewoners en ondernemers. Er waren meer dan 100 zienswijze over de Van Diemenstraat en Westerdoksdijk en 60 over de Prins Hendrikkade. Straten die in de plannen 50 km/u zouden blijven. Niemand snapte deze uitzonderingen in het hartje van de stad. In oktober is nog een fietser zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een lijnbus op de Prins Hendrikkade. In de bus raakten er drie passagiers gewond.

De veel zienswijzen resulteerden in een motie 846-21 waarin het raadslid Kuiper (ChristenUnie) verzoekt om ook op de Westerdoksdijk, Van Diemenstraat en de Prins Hendrikkade op zo korte mogelijke termijn de maximumsnelheid van 30 km/u in te voeren. De raad heeft die motie in grote meerderheid aangenomen.

De wethouder legt de motie nu naast haar neer. De Westerdoksdijk, Van Diemenstraat en de Prins Hendrikkade Oost hebben volgens haar een belangrijke positie in het Amsterdamse verkeersnetwerk voor de ontsluiting van het westelijke deel van de stad. Zij zijn daarom belangrijk voor de nood- en hulpdiensten (onderdeel calamiteitenroute) en voor het openbaar vervoer.

De wethouder heeft met de partners afgesproken om eerst vast te stellen wat de effecten van een lagere maximumsnelheid van het hele netwerk zijn op de aanrijtijden en de snelheid van het openbaar vervoer, alvorens deze straten naar 30 km/u te brengen. De eerste evaluatie van deze maatregel (na één jaar) is daarmee het moment om te bekijken of de snelheid op deze wegen al naar beneden kan. Dat is dus pas in 2025.

Waar gaat het over?

Vanuit de betrokken bewoners, organisaties en bedrijven is een werkbaar alternatief aangedragen voor de doorstroming met behoud voor de aanrijtijden van nood- en hulpdiensten.

De trajectvertraging op de Prins Hendrikkade is voor de regionale bussen circa 30 seconden en voor de buslijn 48 die over de Van Diemenstraat rijdt 75 seconden. Met de vele brugopeningen (en structurele uitval van bussen) op deze route is dat verwaarloosbaar. Er zijn in geen enkel geval meer bussen nodig. Bovendien staat het openbaar vervoer in de top 3 van zware en dodelijke ingevallen in Amsterdam. De onduidelijkheid over de snelheid op bus- en trambanen is onwenselijk. Het leidt tot vreemde snelheidsverschillen die het andere verkeer niet begrijpt.

Bijzonder is dat pas nu de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente een onderzoek doen naar de mogelijkheden om het reistijdverlies van het openbaar vervoer te beperken mer circulatiemaatregelen als knips en het optimaliseren van kruispunten. De resultaten van dit onderzoek worden rond het zomerreces van 2023 opgeleverd en vervolgens met de raadscommissie gedeeld. Dat is rijkelijk laat.

Hopelijk komt het college tot inkeer en wordt de motie gewoon in het uitvoeringsplan 2023 opgenomen voor de veiligheid van de Amsterdammers.

Walther Ploos van Amstel.

 

Update 9 december 2022

Wethouder presenteert het uitvoeringsprogramma 30km/u in de stad. Belangrijkste maatrgelen: aanpassen van de infrastructuur, intensieve communicatie, intelligente snelheidsaanpassing (ISA) en technieken als geofencing en tenslotte informatie gestuurde verkeershandhaving.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW