Amsterdam scherpt 7,5 ton zone aan voor vracht- en bouwverkeer

Het Amsterdamse college wil met het weren van zwaar vracht- en bouwverkeer de kwetsbare infrastructuur beschermen. Later dit jaar komt wethouder Dijksma met een voorstel voor aanscherping van het huidige beleid en start de inspraak hierop.

7,5 ton zone

De eerste stap is een aanscherping van de huidige 7,5 ton zone in het gebied binnen de S100. Amsterdam neemt nu ook de eerst nog vrijgestelde vrachtroutes mee. Een uitbreiding buiten de centrumring is niet aan de orde. Daarvoor moet meer onderzoek worden gedaan naar de effecten hiervan op de bruggen en kades. Naast de inzet van handhavers op naleving, komt er ook een pilot met camerahandhaving.

Weigh in Motion

Het kademurenprogramma zet, samen met TNO, stappen met het Weigh in Motionproject. Het is waarschijnlijk dat de binnenstad veel minder zwaar verkeer te verduren heeft dan de normen waaraan ze van Rijkswaterstaat moet voldoen. En dat Amsterdam andere, lichtere normen dan Rijkswaterstaat zouden kunnen hanteren.

Op een locatie in het Westelijk Havengebied worden het komende jaar twee geavanceerde weegtechnologieën getest, waarmee de gemeente die meer realistische normen voor de bruggen kan bepalen.

Zijn constructies voor minder zwaar verkeer goedkoper?

Vanuit de gedachte dat de gemeente zwaar verkeer gaan weren in de binnenstad, is verkend of het de kosten drukt wanneer bij vernieuwing van een kademuur of brug uitgegaan wordt van een minder zware belasting.

Door verlaging van de verkeersbelasting kan de fundering en de betonnen of stalen constructie van een brug of kademuur minder zwaar uitgevoerd worden, wat leidt tot een kleine reductie van investeringskosten. De kosten voor de bouwkundige afwerking, inzet van materieel, tijdelijke constructies, conditionering, ondergrond, omgevingsmanagement en herinrichting blijven echter gelijk. De verlaging in benodigd materiaal heeft daarmee slechts een beperkte impact op de totale kosten.

Uit enkele rekenvoorbeelden uit Rotterdam en Amsterdam kan de conclusie getrokken worden dat een reductie van de verkeerbelasting met 50% slechts een besparing van enkele procenten op de totale bouwkosten oplevert. Het is de vraag of die opbrengst opweegt tegen de effecten; er kan geen zwaar verkeer meer over de kade of brug.

Bron: Gemeente Amsterdam

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW