Amsterdam zet in op ambitieuze laadinfrastructuur voor zero emissie

In 2030 zijn er naar verwachting 82.000 oplaadpunten nodig in Amsterdam, bijna 10 keer zoveel als nu. Deze schaalsprong moet de gemeente maken om de ambitie van een uitstootvrije stad te kunnen realiseren.

Amsterdam presenteert het Laad me – Strategisch plan Laadinfrastructuur 2020-2030Hierin wordt uitgelegd hoe de komende jaren veilige, betrouwbare, toegankelijke en betaalbare laadinfrastructuur ontwikkeld kan worden in Amsterdam en in samenwerking met de regio.

Van 8.000 naar 80.000 oplaadpunten

Amsterdam wil dat alle vervoersmiddelen in de stad in 2030 uitstootvrij rijden en varen. Een groot deel daarvan zal elektrisch zijn en bedrijven, particulieren en de gemeente (ook in de regio)  moeten grote stappen maken om te zorgen dat deze vervoersmiddelen opgeladen kunnen worden. In het plan is veel aandacht ook voor stadslogistiek.

Uitrol- en energiestrategie

In het plan wordt de uitrolstrategie gepresenteerd en een energiestrategie waarmee het elektriciteitsnetwerk ook in de toekomst toereikend. De uitrolstrategie heeft vijf uitgangspunten:

  1. Laden gebeurt zo veel mogelijk op privaat en semi-publiek terrein.
  2. Amsterdam legt waar nodig publieke laadinfrastructuur aan verspreid over de wijk.
  3. De plaatsing van publieke laadinfrastructuur gebeurt strategisch en datagestuurd.
  4. Op strategische locaties in de stad faciliteert de gemeente de realisatie van snellaadpunten.
  5. Samenwerken aan een dekkend netwerk van waterstofstations.

De prognoses en het rapport over de logistieke energievraag in Amsterdam op de website.

Regionale samenwerking

De gemeente werkt bij de Nationale Agenda Laadinfra samen met de G4 gemeenten in de Regionale Agenda Laadinfra. We werken aan vraagstukken waarbij de G4 behoefte heeft om samen te werken en kennis uit te wisselen in regionaal verband. Dit wordt uitgewerkt in een gezamenlijk plan van aanpak. Daarnaast pakken ze ook met de regio MRA-e gezamenlijk vraagstukken op en wisselen ze kennis uit. Vanuit het Rijk en de RAL (Regionale Agenda Laadinfrastructuur) wordt geld beschikbaar gesteld om capaciteit te organiseren voor het faciliteren en het versnellen van de samenwerking in regionaal verband. 

Webinar Koffie Elektrisch 9 december

Het Koffie Elektrisch netwerk organsieert een webinar op 9 december. Het strategische plan Laad me is een van de onderwerpen die hier aan bod komt.

Je kunt je hier aanmelden voor deze bijeenkomst, ook als Koffie Elektrisch helemaal nieuw voor u is!

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW