Boek: fitte bouwprojecten

Het boek Fitte Bouwprojecten geeft de leidraad om projecten te verbeteren. Het boek van Lucas Keijzer biedt handvatten bij het onderzoeken en oplossen van missers. Utiliteit, woningbouw en onderhoud komen aan bod.

Lucas Keijzer laat zien wat procesmatig werken in een projectmanagement omgeving betekent. Aan de hand van de vijf Lean principes behandelt hij praktische mogelijkheden om te verbeteren en de faalkosten op de bouwplaats te verminderen.

In het boek staan de blokkades voor ketensamenwerking en ook hoe deze te doorbreken. Met de focus op waardestroom, processtroom en ketenpartners ontstaat er meer fitheid. Een grondige projectvoorbereiding maakt het bouwen minder hectisch en de menskant krijgt de aandacht die het zo nodig heeft. Dat vraagt een aanpassing in attitude en organisatiebegrip.

Het boek is geschreven voor projectleiders en iedereen in de bouw die de ambitie heeft te morgen te starten met verbeteren en is te koop bij Managementboek.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW