Amsterdam wil door met milieuzones en zero emissie zones

Amsterdam wil door met milieuzones en zero emissie zones, maar sluit aan bij landelijk beleid. Op 1 oktober 2019 heeft het Amsterdamse college het Actieplan Schone Lucht (ASL) vastgesteld. Hierin staat dat het Rijk werkt aan een landelijke harmonisatieregeling voor milieuzones die op dat moment nog niet definitief was.

Besluit harmonisatie milieuzones

Op 29 oktober 2019 is door het Rijk het ‘besluit harmonisatie milieuzones’ genomen. De landelijke harmonisatie milieuzones zorgt voor uniformering van de toegangseisen van milieuzones in alle gemeenten in Nederland. Hierdoor weet de weggebruiker in heel Nederland waar hij aan toe is en wordt een lappendeken van verschillende gemeentelijke regelingen voorkomen.

Het gevolg daarvan is dat gemeenten niet meer zelf emissie-eisen mogen stellen. Wel behouden gemeenten de mogelijkheid om de geografische grenzen van het milieuzonegebied te bepalen.

Voorbereiding milieuzones 2022

Voor een betere luchtkwaliteit kiest Amsterdam ervoor om de milieuzones per 2022 voort te zetten en worden deze, in lijn met de landelijke eisen, aangescherpt. Dit wordt afgestemd met de sectoren.

Met het oog op de grote financiële en economische onzekerheid in de ov- en touringcarsector met de coronacrisis wordt bekeken welk flankerend beleid noodzakelijk is om de aanscherping van de toegangseisen van de milieuzone per 1 januari 2022 haalbaar en betaalbaar te houden met bijvoorbeeld (tijdelijke) ontheffingsmogelijkheden. Besluitvorming volgt uiterlijk begin 2021.

Nul-emissiezone in 2025

Het Rijk wil de landelijke harmonisatie milieuzones in 2022 evalueren waarna bekeken zal worden hoe de aanscherping van het milieuzonebeleid daarna vorm zal krijgen. Vaststaat dat met ingang van 2025 een nul-emissiezone kan worden ingevoerd voor vracht- en bestelauto’s.

De ontwikkeling van emissievrije vrachtwagens gaat langzaam. Daarom is in het Klimaatakkoord hierop een toevoeging gemaakt dat recent aangeschafte dieselvrachtwagens met emissieklasse 6 diesel tot 2030 in de nul-emissiezones toegelaten zullen worden; een zogenoemde ‘zachte landing’.

Nu de autobus ook onder landelijke regie is gebracht, zal na de evaluatie worden bepaald per wanneer en onder welke voorwaarden Amsterdam nul-emissiezones voor deze de autobus mag instellen.

3 Comments

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW