CILOLAB2: logistieke hubs voor emissievrije stedelijke distributie

Ondernemers hebben moeite om hun eigen transport te elektrificeren en luiden steeds baker de noodklok. Zij vergeten daarbij dat enkel elektrificatie geen oplossing is voor de drukte, vertragingen en onveiligheid in steeds vollere steden die zowel bevoorraad als leefbaar moeten blijven.

‘White label’ hubs

Meer elektrische voertuigen in de stad gaan helpen, maar andere manieren van bedrijfsvoering, waaronder het gebruik van stedelijke consolidatiecentra – zogenoemde ‘white label’ hubs – kunnen ook een belangrijke bijdrage leveren aan: minder emissies, minder voertuigen en efficiëntere bewegingen voor vracht en diensten in de steden met minder overlast en veiliger verkeer als bijvangst.

Vanuit het perspectief van de stad lijken hubs, of cityports, de manier om bevoorrading in de stad optimaal te organiseren en daarmee de leefbaarheid te verbeteren. De aanname daarbij is dat veel distributievoertuigen ogenschijnlijk inefficiënt een stad in- en uitrijden en daardoor meer bestel- en vrachtwagens in steden rijden dan nodig is. Door verschillende logistieke stromen aan de randen van de stad samen te voegen in hubs zouden er minder voertuigen nodig zijn om hetzelfde volume de steden in en uit te krijgen.

CILOLAB2

Ondanks positieve uitkomsten van studies naar hubs, komen hub-oplossingen nog niet grootschalig van de grond. TNO onderzocht verschillende aspecten van de logistieke stadshub. Hoe kunnen hubs optimaal worden ingezet en wat zijn de randvoorwaarden daarbij? Voor wie zijn hubs een oplossing en welke waarde en functies ze bieden, waar de hubs zouden moeten komen en welke ontwikkelingen we de komende jaren kunnen verwachten.

In CILOLAB2 gaat TNO met onderzoekspartners op CLIC (City Logistics Innovation Campus) aan de slag met vraagstukken rond de mogelijkheden en proposities die een hub biedt om stadslogistiek anders te organiseren en emissieloos transport mogelijk te maken. Daarnaast kijken we naar de beleidsmatige en ruimtelijke randvoorwaarden die het gebruik van hubs kunnen stimuleren. Hoe ziet de cityport van de toekomst eruit?

Cityport van de toekomst

Voor de komende jaren is het van groot belang dat vraag naar en aanbod van specifieke stadslogistieke – of ‘last mile’ – diensten toenemen, zodat het ook echt kan bijdragen aan minder logistieke voertuigen en minder emissies in de drukke en volle stad van de toekomst. Hubs moeten worden ontwikkeld vanuit de meerwaarde voor gebruikers. Er is niet één type hub met diensten die overal zal werken. Een ‘dedicated’ hub biedt bijvoorbeeld ook een consolidatiepotentieel, terwijl hubs ook op verschillende geografische schaal toegepast kunnen worden – van een grootschalige multifunctionele hub tot een microhub diep in de stad.

CILOLAB2 gaat de verschillende puzzelstukjes met elkaar blijven leggen, op zoek naar werkende stukken die zowel een propositie bieden voor bedrijven als de leefbaarheid van steden ten goede komen. En in het samenbrengen van energie, faciliteiten, data en mensen.

Lees hier meer over het CILOLAB2 project.

Bron: TNO

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW