De Amsterdamse haven in 2030…

De bomen groeiden tot in de hemel in Nederland Distributieland: meer Maasvlaktes, meer Betuwelijnen, nieuwe zeesluizen en meer kademuren. Aan die vanzelfsprekende groei komt een einde. Tijd voor onze mainports om een nieuwe visie te ontwikkelen. De Amsterdamse haven wil een ‘Port of Partnerships’ worden voor andere havens met daarbij het achterland, Schiphol, ondernemers en kennisinstellingen.
Walther Ploos van Amstel schrijft erover op Logistiek.nl:
Grotere broer, de Rotterdamse haven, voorspelde eind vorig jaar dat er een einde komt aan die vanzelfsprekende groei van de havens. Havens moeten nu al een transitie in gang te zetten naar een duurzame economie met meer hernieuwbare energie, minder en efficiënter gebruik van grondstoffen en gesloten kringlopen.

Havenvisie

Wil Amsterdam een speler van wereldformaat blijven dan moet ze tijdig de bakens verzetten. Samen met betrokkenen en experts uit de regio heeft het verzelfstandigde Amsterdamse havenbedrijf daarom een nieuwe havenvisie voor 2030 ontwikkeld.

De ambitie in de havenvisie is om in sterke markten te groeien en daarnaast in te zetten op innovatie. De sterke markten vandaag de dag zijn; food, agribulk, mineralen en recycling, stukgoed en logistiek, cruiseschepen, maritieme dienstverlening en vastgoed. Innovatie is daarnaast gewenst in organische en biologische grondstoffen en energietransitie.

Port of Partnerships

De havenvisie presenteert een andere rol en verdienmodel voor het havenbedrijf als ‘Port of Partnerships’. Nu is het havenbedrijf nog de ‘marktmeester’ die bedrijven ondersteunt door grond en infrastructuur ter beschikking te stellen. Nieuwe rollen zijn die van ‘matchmaker’ en ‘co-creator’.  Als ‘matchmaker’ brengt het havenbedrijf, bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar om te innoveren in de energietransitie, verduurzaming en de circulaire economie. Als ‘co-creator’ wil het havenbedrijf zelfs gaan participeren in innovatieve start-ups. De investering in het havencommunitysysteem Portbase is daar een goed voorbeeld van.

Risicovolle markten

Overigens kiest de haven met energie, food, agribulk, mineralen en recycling voor risicovolle en volatiele markten. Volumes en marktprijzen fluctueren sterk.  Dit maakt de haven kwetsbaar. Zo kon het vorig jaar gebeuren dat de haven in agribulk en kolen met 14 tot 17 procent groeide. Hiermee werd de groeidoelstelling voor 2030 binnen een jaar gehaald. Maar, zo’n volume kan ook weer zomaar ineens verdwijnen.

Amsterdam moet daarom een actieve rol spelen bij de ketenregie over wereldwijde goederenstromen. Goederenstromen die klantgericht, tegen de juiste kosten en werkkapitaal, veilig en niet te vergeten duurzaam geregisseerd moeten worden. Daarin moet de regio uitblinken als beste jongetje (of meisje) van de klas; slim beslissen als ‘kerncompetentie’. Samenwerking en co-creatie met de groothandel, de zakelijk-financiële dienstverlening op de Zuidas, de creatieve ICT sector en het hoger onderwijs bieden daarvoor mogelijkheden. Dat ziet het havenbedrijf scherp.

Amsterdammers als ambassadeurs

De ligging van de haven midden in een stedelijke regio is uniek. Toch houden politici, maar ook veel Amsterdammers, niet van de haven. Die haven is vies, vuil en ver weg. Dat is dom. Handel en logistiek zijn de kurk van de regionale economie. In de logistieke sector in de regio werken bijna 180.000 mensen. Maatschappelijk en politiek draagvlak is essentieel. Amsterdammers moeten, als ambassadeurs van de haven, meer van de haven gaan houden. De inzet op duurzame, en dus schone, groei is een voorwaarde.

Havenvisie 2030

Er ligt een mooie visie voor 2030. Ik hoop dat de lokale raadsleden na de verkiezingen van hun stokpaardjes af kunnen blijven en het havenbedrijf de ruimte, en vooral de tijd en middelen, gunnen om de havenvisie te realiseren. Tijdens het debat over de havenvisie was er al meteen heibel over de verdeling van de winsten van het havenbedrijf en wie het er voor het zeggen heeft. Is het management of de politiek de baas? Het realiseren van de havenvisie is echt niet in grote stappen snel thuis…

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW