De Amsterdamse haven presenteert nieuwe strategie

De nieuwe strategie van de Amsterdamse haven is gepresenteerd. Om in 2025 een toonaangevende Europese zeehaven te zijn en voorop te lopen in de transitie naar een duurzame samenleving, maakt de haven vaart met zeven concrete doelen. Van het vestigen van circulaire procesindustrie tot het op tijd laten komen van de zeevaart. De energietransitie staat centraal in de nieuwe strategie.

Belangrijke thema’s in de strategie zijn:

  • Het behouden van een marktaandeel van 8% in Noordwest-Europa door groei van 20% in de segmenten alternatieve brandstoffen, bouwgrondstoffen, logistiek, agri en circulair.
  • De Amsterdamse haven wil meer activiteiten aantrekken die niet te maken hebben met fossiele energiedragers.
  • De haven loopt vooruit op de groei in alternatieve brandstoffen door meer opslagcapaciteit hiervoor geschikt te maken.
  • De haven faciliteert meer circulaire procesindustrie.
  • Het scheepvaartproces moet betrouwbaar, veilig en vlot zijn. Dit vergt vergaande digitalisering van processen.
  • Er is fysieke ruimte en milieu- en (externe) veiligheidsruimte nodig om bedrijven te vestigen die het verschil maken.

Ook de CO2-emissie van het Amsterdamse havengebied moet omlaag. Met reducerende maatregelen, meer duurzame energie, meer circulaire procesindustrie en een toekomstbestendige energie-infrastructuur helpt de haven bedrijven en de scheepvaart om hun uitstoot te verlagen door onder meer infrastructuur te realiseren die transport van CO2 en aanvoer van alternatieve energiebronnen mogelijk maakt.

De uitbreiding van walstroom voor binnenvaart en riviercruise zorgt voor minder uitstoot aan de kade. Daarnaast gaan ze door met het reduceren van de CO2-uitstoot van de eigen organisatie bijvoorbeeld met het verduurzamen van de eigen vaartuigen.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW