Boek: regisseer de keten

Vers van de pers: het boek ‘regisseer de keten’ van Jack van der Veen en Michiel van Buren. Het praktijkgerichte boek gaat in op vragen als: Hoe blijf je als bedrijf succesvol in een wereld van disruptie en globalisering, met snel veranderende klantwensen, hevige economische bewegingen en een toenemende roep om verduurzaming? Hoe blijf je wendbaar? En hoe creëer je een gezond rendement voor je eigen organisatie en meer waarde voor klanten, ketenpartners, werknemers en de maatschappij?

Strategische ketensamenwerking

De auteurs stellen dat door te beseffen dat elk bedrijf deel uitmaakt van een groter geheel en dat strategische ketensamenwerking de sleutel is tot succes. Een keten die op elkaar is ingespeeld en waarde centraal stelt, functioneert beter, sneller, goedkoper, duurzamer, en is innovatiever, klantvriendelijker en wendbaarder. De auteurs introduceren het VUCA raamwerk: volatility, uncertainty, complexity en ambiguity. Het wordt steeds moeilijker om de wereld te begrijpen en om de ontwikkelingen bij te houden.

De belangstelling voor ketensamenwerking en supply chain management sluit aan bij de wereldwijde verschuiving van een Angelsaksische, shareholdergedreven manier van zakendoen naar het Rijnlandse model, gebaseerd op samenwerking, vertrouwen en duurzame aandacht voor alle stakeholders. Ketensamenwerking vormt een belangrijke schakel in de realisatie daarvan.

Over het boek en de auteurs

Hoogleraar Jack van der Veen en bedrijfsadviseur Michel van Buren verbinden in dit boek deze fundamentele visie aan een praktische managementmethode. Ze zetten uiteen wat de succesfactoren van ketensamenwerking zijn en hoe je het organiseert. Tal van openhartige cases laten zien hoe toonaangevende bedrijven succes boeken door intern en extern samen te werken.

Het boek laat CEO’s, directeuren en bestuurders met veel voorbeelden zien welke potentie er nog in hun organisaties schuilt en hoe ze die, met lef en leiderschap, kunnen ontsluiten; hoe word je regisseur van waarde?

Erwin Dito, Managing Director McDonald’s Nederland zegt over het boek: “Duurzame groei en marktleiderschap gaan hand in hand met verregaande ketensamenwerking, transparantie en onderling vertrouwen, omdat dat bijdraagt aan een steeds beter aanbod en tevreden gasten. Dit boek biedt een heldere visie en een praktische methode waarmee elk bedrijf aan de slag kan.”

Bestel het boek nu hier.

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW