Martijn Daalder kraakt de samenwerkingscode

Alle grote vraagstukken in logistiek vragen om ketensamenwerking. Over hoe we dat moeten doen, daarover vallen de experts over elkaar heen. Vaak niet gehinderd door kennis en inzicht. Kennis van de harde praktijk. En inzicht in de mechanismen achter samenwerking. Mooie woorden en blind vertrouwen zijn echt niet voldoende voor succes.

Martijn Daalder kraakt in zijn nieuwe boek: de Samenwerkingscode. De Samenwerkingscode legt de vaak onzichtbare krachten bloot achter succesvolle, falende, soepele of juist moeizame samenwerkingsverbanden. Martijn onderscheidt verschillende vormen van samenwerken (allianties, partnerships, coalities, akkoorden, netwerken en combines) die in de praktijk nogal achteloos op één hoop worden gegooid.

In zijn boek geeft Martijn houvast bij belangrijke beslissingen: welk type samenwerkingsverband je kan en moet aangaan, hoe je de samenwerking moet inrichten en hoe je bestaande samenwerkingsverbanden kan verbeteren? Samenwerkende organisaties hanteren zelden een gemeenschappelijk idioom als het over de samenwerking gaat. Verwachtingen zijn niet gelijkgestemd. Verplichtingen zijn onduidelijk. Iedereen verstaat wat anders onder een alliantie, coalitie of een akkoord.

Martijn probeert in zijn boek duidelijk te maken wat de verschillen én bijbehorende verantwoordelijkheden zijn. Als betrokkenen dezelfde taal spreken, dezelfde definities gebruiken, heb je het allemaal over hetzelfde en word je achteraf niet verrast.

Bij het afwegen van de belangen bij samenwerking moet je goed kijken naar het belang van het samenwerkingsdoel, de verhouding tussen de partners en de dynamiek van de context. Dat is niet eenmalig; dat moet je blijven doen ook als je al samenwerkt. Is het nog steeds de ‘perfect match’?

Het boek is bestemd voor de bestuurders, toezichthouders, onderhandelaars en projectleiders, die resultaten willen maar weten dat je er met alleen goede wil, blind vertrouwen en mooie woorden niet gaat komen. Een aanrader met veel stof tot nadenken over ketensamenwerking; samen lezen met je team en mogelijke samenwerkingspartners.

Te koop in de goede boekhandel of online bij Managementboek.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW