Hogere motorrijtuigbelasting voor dieselbestelwagens gaat niet door, BPM vooralsnog wel

Staatssecretaris Van Rij heeft afgelopen donderdag een Nota van Wijziging van het Belastingplan 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze Nota kondigt hij aan af te willen zien van de aangekondigde verhoging van de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor bestelwagens van ondernemers.

In het Belastingplan 2023 werd eerst nog aangekondigd dat de motorrijtuigenbelasting voor zakelijk gebruikte bestelwagens in 2025 met 15% en in 2026 met 6,96% verhoogd zou worden. Het kabinet is zich ervan bewust dat de dekkingsmaatregel zal resulteren in hogere lasten voor ondernemers die een bestelauto bezitten. Er is gezocht naar een manier om de impact van deze maatregel te verminderen zonder afbreuk te doen aan de doelen die met de BPM-maatregel samenhangen (CO2-reductie en de realisatie van een budgettaire opbrengst). Met de nota van wijziging wordt hier invulling aan gegeven door de motorrijtuigenbelasting (MRB)tariefsverhogingen voor bestelauto’s van ondernemers  te schrappen.

Het afzien van de verhoging van de motorrijtuigenbelasting wordt mogelijk gemaakt doordat het ministerie van Financiën verwacht dat men meer inkomsten uit de BPM op parallelimport van personenauto’s zal genereren met de recente aanpassing van de forfaitaire afschrijvingstabel.

Wat de consequenties zijn voor de verduurzaming van stadslogistiek van het niet doorgaan van deze maatregel voor de klimaatdoelen is niet bekend. De BPM maatregelen voor bestelauto’s gaan (vooralsnog) gewoon door. De vrijstelling van de BPM voor bestelauto’s van ondernemers wordt vooralsnog met ingang van 1 januari 2025 beëindigd.

Eerst nog een marktverkenning?

De Tweede Kamer heeft overigens vorige week een motie van VVD, CDA en ChristenUnie aangenomen. Hierin wordt verzocht om een uitgebreide en geactualiseerde marktverkenning te doen naar zero-emissiebestelauto’s, waarbij het kabinet in ieder geval kijkt naar beschikbaarheid, prijsstelling, actieradius, laadvermogen, trekkracht en oplaadmogelijkheden van nieuwe zero-emissiebestelauto’s.

De Kamerleden Idsinga (VVD), van Dijk (CDA) en Grinwis (CU) doen deze oproep omdat het kabinet voornemens is de bpm-vrijstelling voor zakelijke bestelauto’s vanaf 2024 af te bouwen. evofenedex verzet zich, samen met tal van andere organisaties, tegen de afschaffing van de bpm-vrijstelling voor zakelijke bestelauto’s. Bpm is een vorm van luxebelasting die niet op een bedrijfsmiddel thuishoort. Handels- en productiebedrijven hebben hun bestelauto nodig voor de bedrijfsvoering van hun bedrijf. Daarnaast betekent de afschaffing een onrechtmatige en onredelijk hoge lastenverzwaring voor ondernemers.

Ook waarschuwen belangenorganisaties voor de negatieve effecten van de maatregel op de verduurzaming van het bestelautopark. Ondernemers zien zich daardoor genoodzaakt om langer in hun huidige dieselbestelauto door te rijden of er een te importeren uit het buitenland.

Belangenorganisaties vinden de de zero-emissiebestelauto’s die vrijgesteld blijven van bpm-heffing nog onvoldoende geschikt om het huidige dieselwagenpark te vervangen.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW