Flitsbezorgers komen met een gedragscode snelle boodschappenbezorging

Vandaag maken Flink, Getir, Gorillas en Zapp een gemeenschappelijke gedragscode bekend voor snelle bezorging van boodschappen. De vier aanbieders (gezamenlijk goed voor meer dan 3 miljoen app downloads in Nederland) committeren zich hiermee om samen met gemeenten, buurtbewoners, ondernemers en andere stakeholders te zoeken naar oplossingen om snelle bezorging van boodschappen op een duurzame manier in te passen in Nederlandse gemeenten. Hiermee willen ze een antwoord geven op de overlast die gemeenten ervaren van de dark stores.

De bedrijven zijn ervan overtuigd dat de zorgen die gemeenten hebben over de ruimtelijke impact van de bezorgdiensten kunnen worden aangepakt met onderlinge afspraken en gedragsregels:

  1. Wij kiezen de locaties van onze vestigingen in nabijheid van onze consumenten met zorg uit. 
  2. Wij hebben veel aandacht voor onze buren en de openbare ruimte nabij onze vestigingen. 
  3. Wij zorgen voor een uitstraling van onze vestigingen die past in de omgeving. 
  4. Veiligheid voor ons personeel en medeweggebruikers heeft onze hoogste prioriteit. 
  5. Wij zetten actief in op duurzaamheid en gaan voedselverspilling tegen. 
  6. Wij zorgen goed voor ons personeel en zijn gecommitteerd om een nieuwe standaard te zetten in de gehele bezorgsector.

De principes gelden voor alle nieuwe vestigingen in Nederland en bestaande vestigingen waar mogelijk, waarbij de bedrijven maatwerk beloven om te voldoen aan de wensen van buren en gemeenten. Het gaat dan om specifieke afspraken over bijvoorbeeld parkeren, bevoorrading en het aangezicht van de vestiging. 

Daarnaast maken zij voor elke vestiging samen met de gemeente specifieke afspraken over bijvoorbeeld parkeren, bevoorrading en het aangezicht van de vestiging. Hiermee borgen wij maatwerk in elke gemeente, elke locatie is immers anders. 

Deze gedragscode is op initiatief van en van toepassing op Flink, Getir, Gorillas en Zapp. De bedrijven beloven erop toe te zien dat de afspraken worden nageleefd. Verder gaan zij met elke gemeente waar wij ons gaan vestigen of reeds actief zijn ook in nauw overleg, om eventuele vragen en klachten die hen bereiken ook aan te pakken. Hiermee wil de bezorgsector aanspreekbaar en benaderbaar zijn en blijven. 

Dit is de eerste versie van de gedragscode. Op basis van vervolggesprekken met gemeenten, buurtbewoners en ondernemers zullen wij deze principes bijwerken. Door periodieke revisies willen wij deze gedragscode blijvend laten aansluiten op een constant veranderende samenleving.

De veiligheid van het personeel en medeweggebruikers heeft volgens de vier bedrijven ‘de hoogste prioriteit’. Zo wordt de snelheid van e-bikes begrensd op 25 kilometer per uur, elektrische scooters mogen niet harder van 45 kilometer per uur. Bezorgers worden per uur betaald en worden niet aangepakt als ze te langzaam rijden en worden niet beloond voor snelheid.

“Een prima initiatief”, zegt Walther Ploos van Amstel, lector citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam tegen DFT. „Flitsbezorgers hebben nu te maken met veel verboden, alsof het ze niet is gegund. Dan mag zo’n afgeplakte dark store niet, maar staat de gemeente zoiets wel toe als een drogist of fitnesscentrum dichte ramen heeft. Dat is willekeur die de flitsbezorgers ook over zichzelf hebben afgeroepen. Ze waren wat naïef in het begin en hadden onvoldoende controle waardoor er weerstand is ontstaan. Gelukkig maken ze nu goede afspraken met elkaar en gemeenten.”

Ploos van Amstel vergelijkt het overleg tussen de flitsbezorgers met de samenwerking tussen de verschillende supermarktorganisaties in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). „Het CBL overlegt ook met gemeentes over zaken als het gebruik van stille vrachtwagens of de normen waarbinnen de bezorging mag plaatsvinden”, zegt hij, „Dat gebeurt hier nu ook. De toewijzing van locaties voor nieuwe dark stores is iets waarover de gemeente de regie houdt.”

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW