Focus presenteert opnieuw collegereeks SCM op Nyenrode

Een snel veranderende business omgeving. Klanten die steeds meer eisen stellen. Producten die meer en meer als een dienst ‘verpakt’ worden. Voortdurend nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT. Hoe houdt uw organisatie zich staande in het licht van de huidige trends? Hiervoor organiseert Focus vanaf 6 maart aanstaande opnieuw een collegereeks SCM op Nyenrode.

De actualiteit vereist dat de huidige concurrentiestrijd niet meer tussen individuele bedrijven verloopt, maar wordt gestreden tussen geïntegreerde bedrijfsketens. Om een voorsprong te behouden is het van strategisch belang dat ook uw organisatie de handen ineen slaat met ketenpartners.

Daarbij is het allereerst noodzakelijk dat u ervoor zorgt dat de Supply Chain processen bínnen uw onderneming goed op orde zijn. ‘Veeg eerst het eigen straatje schoon, voordat u andere wegen inslaat’. Een onderbouwde geïntegreerde visie op de totale interne Supply Chain, van leverancier tot en met de klant, is daarbij essentieel.

Vervolgens is aandacht noodzakelijk voor onderwerpen zoals planning, besturing van de keten en nieuwe bedrijfsprocessen op basis van onderlinge samenwerking en vertrouwen om te komen tot effectieve coördinatie óver de keten. Het delen en synchroniseren van informatie over de keten staat daarbij centraal. Goede ketenregie is – binnen én buiten de onderneming – een buitengewoon complex proces dat praktisch iedere afdeling binnen uw organisatie raakt.

Deze reeks van 9 colleges op Nyenrode geeft u  inzicht in Supply Chain Management:
• Welke partij is de eindverantwoordelijke in de keten?
• Op welke manier creëert u ketens die sneller, beter en goedkoper werken?
• Hoe ziet ketengericht denken en acteren binnen dienstverlenende organisaties eruit?
• Hoe bewerkstelligt u procesverbetering in de keten?
• Wat levert Supply Chain Risico Management u op?
• Hoe implementeert u duurzame Supply Chain oplossingen?
• Welke technologische ontwikkelingen zijn van belang voor efficiënt SCM?

Sprekers

Sprekers zijn onder meer Walther Ploos van Amstel, Remko van Hoek, Sicco Santema, Frans van den Boomen, Steef van de Velde, Willem Oppen, Hessel Visser, Jos van Hillegersberg en Lars Leemhorst.

Klik hier voor meer informatie.

Download de brochure: SupplyChainManagement

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW