GR2022: hoe kijkt de Amsterdamse politiek naar stadslogistiek?

Hoe kijkt de Amsterdamse politiek naar stadslogistiek? MKB-Amsterdam besprak het met kopstukken van de politieke partijen. Over één ding was consensus: de toekomst van het Amsterdamse stadslogistiek zit in stadshubs. Maar over hoe bedrijven daartoe verleid moeten worden lopen de meningen uiteen. MKB-Amsterdam maakte een samenvatting van het debat over stadslogistiek en bereikbaarheid.

Zero emissie-bevoorrading binnen de Amsterdamse ring is de toekomst vanaf 2025. En in Amsterdam is vervoer over water tegenwoordig ook weer een serieuze optie. Stadshubs kunnen dat ondersteunen. Als je de toestroom van goederen al aan de rand van de stad op een slimme manier in goede banen leidt, kan ook de bevoorrading van bouwplaatsen, winkels en horeca op een efficiëntere manier gebeuren. In de regio Amsterdam worden steeds meer initiatieven opgestart om dit in de praktijk te brengen.

Bron: MKB Amsterdam

Kevin Kreuger van JA21 vindt de ontwikkeling van stashubs een goede zaak. Al moet dat er wat hem betreft niet toe leiden dat sprake is van gedwongen winkelnering. ‘Als het natuurlijk ontstaat, ontstaat het, de gemeente hoeft dat niet te pushen. De markt moet dat in de kern zelf regelen. Als de markt zegt dat we dit allemaal doen is het prima, maar de gemeente moet de mensen niet in een keurslijf dwingen.’

D66-lijsttrekker Reinier van Dantzig juicht de komst van hubs toe. Wel moet je bedrijven blijven stimuleren om er ook echt gebruik van te maken. ‘Je kunt daarvoor convenanten sluiten met leveranciers. Je moet zorgen voor een goede bevoorrading om het gebruik ervan ook echt aantrekkelijk te maken’. Daarnaast vindt Van Dantzig dat er specifiek aandacht moet komen voor de bereikbaarheid van ondernemingen in de stad. Ook voor noodzakelijk verkeer zijn de mogelijkheden vaak te beperkt: ‘Daarom moet je goed kijken of je die venstertijden kunt oprekken, met eventueel voorrang voor duurzame vormen van bevoorrading.’

Sofyan Mbarki van PvdA vindt dat ondernemers zoveel mogelijk hun werk moeten kunnen doen. ‘Daarvoor moet je alle wegen bewandelen, ook over water. Je moet met name de kleine mkb’er blijven faciliteren. Hubs zijn ook afhaallocaties, waar mensen producten inkopen. Daarom moet je af van het idee dat alles bezorgd wordt. We willen dat het stadsvervoer veilig en gezond blijft en dat er uiteindelijk minder hoeft te worden gereden. Via ontheffingen kun je ervoor zorgen dat de bevoorrading niet in de knel raakt. Daar kan de gemeente, zeker op bepaalde momenten op de dag, een belangrijke rol in spelen.’

Zeeger Ernsting van GroenLinks benadrukt dat Amsterdam voor een enorme uitdaging staat met de energietransitie. ‘Met name op het gebied van elektrisch vervoer is veel winst te behalen. Er zijn meer overslagpunten nodig, maar door een gek marktmechanisme gebeurt dat nu niet. Daarom moeten we dat met marktprikkels aantrekkelijker maken. Als politiek kun je bovendien iets doen aan je vestigingsvoorwaarden. Er is nog een enorme winst te behalen in vervoer over water. We moeten meer ruimte creëren om te laden en lossen, door parkeerplaatsen vrij te maken. En er moet gezorgd worden voor beter vervolgtransport.’

Bron: MKB Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW