Hoe kan een gemeente haar bouwlogistiek verduurzamen?

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft Goedopweg onderzoek gedaan naar de manier waarop gemeentes in de bouwlogistiek kunnen sturen op duurzaamheid en op een betere bereikbaarheid van de omgeving waarin wordt gebouwd.

Het resultaat is een bouwlogistiek raamwerk dat inzicht geeft in de instrumenten die de gemeente kan gebruiken om te sturen met aanvullende aanbevelingen en best practices.

Aanbevelingen

Uit het rapport komen zes aanbevelingen naar voren:

  1. Voeg bereikbaarheids- & duurzaamheidscriteria toe in het Programma van Eisen (PvE). Neem een passage op over slimme bouwlogistiek en betrek iemand met logistieke marktkennis bij het opstellen van realistische en haalbare eisen. Betrek aannemers eerder in het bouwproces bij duurzame bouwlogistiek.
  2. Zet een intern gemeentelijk verandermanagementteam op dat zich volledig richt op het verduurzamen van de bouwlogistiek.
  3. Standaardiseer de richtlijnen voor BLVC-plannen op nationaal niveau en voeg duurzaamheid toe aan deze plannen. Een samenwerking in G40-verband zorgt voor eenduidigheid over de richtlijnen.
  4. Maak gebruik van rekenmodellen voor de bouwlogistiek, om voorafgaand aan een bouwproject inzicht te krijgen in de goederenstromen die in de realisatiefase zullen plaatsvinden. Dit inzicht kan ook helpen om duurzame bouwlogistiek projectspecifiek te bevorderen.
  5. Laat bereikbaarheids- en duurzaamheidscriteria in de gunningscriteria zwaarder wegen. Zodoende ontstaat er in het aanbestedingsproces ruimte om op meerdere duurzaamheidscriteria te focussen en de EMVI criteria op grotere schaal toe te passen.
  6. Kom uitvoerende partijen tegemoet met niet-financiële middelen. Op deze manier help je de aannemer om duurzaam te acteren in de realisatiefase, door bijvoorbeeld gebruik te maken van de busbaan of aangepaste venstertijden.

Als methode beveelt het rapport Rapid Circular Contracting toe te passen. De eindoplossing staat niet vast. De marktpartijen worden samen uitgedaagd om met innovatieve oplossingen te komen.

Download hier het hele rapport of bekijk de samenvatting.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW