Horecalogistiek: dat kan veel slimmer en schoner

Outlook HorecalogistiekDe belevering van ruim 60.000 eet-, drink en overnachtingsgelegenheden in Nederland zorgen voor veel voertuigbewegingen binnen de stadsgrenzen. Omdat horecagelegenheden zich willen onderscheiden zijn er veel verschillende leveranciers. Het is belangrijk dat voeding vers, op tijd en op het juiste moment aangeleverd wordt. Dit leidt tot veel en vaak kleine leveringen, met veel bewegingen en CO2-uitstoot. De Outlook Horecalogistiek verkent vier scenario’s voor de reductie van deze voertuigbewegingen en de CO2-uitstoot.

Elektrificatie grootste effect op CO2-uitstoot, maar niet op aantal verkeersbewegingen

Uit de Outlook blijkt dat elektrificatie het grootste effect heeft op de uitstoot van CO2. Hiermee kan een emissiereductie van maar liefst 74% worden bereikt. Elektrificatie op zichzelf heeft geen effect op het aantal ritten, maar uitgaande van een beperkte verschuiving naar LEVV’s en cargobikes kan dit leiden tot 13% reductie van het aantal ritten.

Platform voor horecabelevering dat ook logistiek regelt

Voor het beperken van ritten is een platform voor de horecabelevering het meest effectief, indien het platform ook zorgt voor het bundelen van de leveringen van de diverse leveranciers. Het aantal ritten kan door een platform met 50% afnemen. Diverse bestelplatformen voor horecabelevering bestaan al, maar de logistieke bundeling wordt nu nog zelden door platforms verzorgd. Dat is niet toekomstbestendig.

Inkoopbundeling

Bundeling van inkoop is relatief eenvoudig te organiseren voor horecaondernemers met meerdere horecagelegenheden en die in de buurt van elkaar gevestigd zijn. De interesse voor het combineren van inkoop bestaat, maar de marktwerking en de verschillende voorkeuren van horecaondernemers maakt inkoopbundeling lastig. Meerdere leveranciers die bij ondernemers voor de deur staan is iets waar men vanaf wil. Inkoopbundeling leidt tot een beperkte daling van het aantal ritten en daarmee ook tot een beperkte daling van de CO2-uitstoot.

Foodcenters

De effectiviteit van het scenario foodcenters is beperkter dan het scenario platform voor horecabelevering, omdat het aantal uitgespaarde ritten lager is. Toch is er wel een toekomst voor foodcenters. De foodcenters kunnen uitstekend voldoen aan de hedendaagse en toekomstige wensen van de horecaondernemer die zoveel mogelijk ontzorgd wil worden (one-stop shop), alleen wil werken met verse producten en snel en frequent beleverd wordt.

Doordat de locatie van de meeste foodcenters in de buurt van de stadscentra liggen, is het keukenpersoneel ook in staat om bij het foodcenter langs te gaan en de verschillende producten te keuren indien dat gewenst is. De specialisten en groothandels die actief zijn in het foodcenter hebben baat bij de clustering, omdat zij hiermee een grotere zichtbaarheid hebben en tegelijkertijd de kosten voor het beleveren van de klanten kunnen reduceren.

Bij de realisatie van een hub zoals foodcenter of een platform voor horecabelevering heeft de gemeente een belangrijke rol vanwege het ruimtebeslag van het foodcenter binnen of buiten de stad. Daardoor ontstaan er vraagstukken bij ruimtelijke ordening. Waar wordt zo’n ontkoppelpunt idealiter gevestigd? Is de benodigde ruimte beschikbaar? Is er voldoende infrastructuur voor de extra vervoersbewegingen die ontstaan door het aan- en afleveren van goederen? Kortom, voor de inpassing van stadslogistiek is een verbinding met ruimtelijke ordening onontbeerlijk.

Meer weten?

Lees hier de volledige Outlook Horecalogistiek of bekijk het webinar.

1 Comment

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW