ICCT: elektrische vrachtwagens snel betaalbaar

Elektrisch aangedreven vrachtwagens voor lange-afstandsvervoer bereiken voor 2030 TCO-evenwicht met dieseltrucks voor de brandstof- en elektriciteitsprijzen in Nederland.

ICCT heeft de Total Cost of Ownership (TCO) van elektrisch aangedreven vrachtwagencombinaties (elektrisch aangedreven vrachtwagencombinaties: ‘battery-electric tractor trailers’ – BET’s) geanalyseerd voor verschillende Europese landen. Hierbij zijn de economische prestaties van BET’s vergeleken met de huidige diesel-opleggercombinaties. Gekeken is naar scenario’s op basis van verschillende elektriciteits- en dieselprijzen, aankooppremies, belastingen en CO2-prijzen.

Elektrisch aangedreven vrachtwagens zullen in Nederland in TCO-evenwicht zijn met dieseltrucks zodra de aangekondigde aankooppremies worden ingevoerd. Op grond van de voorgenomen huidige Nederlandse beleidsmaatregelen kan er in Nederland al in 2022 een TCO-evenwicht zijn tussen elektrisch aangedreven vrachtauto’s en dieseltrucks. Die maatregelen omvatten een aankooppremie voor BET’s tot 40% van het verschil tussen een elektrische en een gelijkwaardige dieseltruck.

De elektriciteitsprijzen in Nederland behoren tot de laagste in de Europese Unie en de dieselprijzen tot de hoogste, wat de TCO-kloof tussen BET’s en dieselvrachtwagens helpt verkleinen. Bovendien daalt de TCO van BET’s door de verdere daling van de accukosten en de hogere energiedichtheid, naast de lagere onderhoudskosten van BET’s in vergelijking met dieseltrucks, waardoor de TCO-kloof verder wordt verkleind. ICCT heeft niet gekeken naar de gevolgen van het wegvallen van de tweedehandsmarkt voor dieselvrachtwagens voor de TCO (dit heeft een groot effect op onder meer kasstromen en werkkapitaal).

In Nederland rijdende elektrisch aangedreven vrachtwagens voor langeafstandsvervoer bereiken zónder beleidsmaatregelen al in 2024 TCO-evenwicht met dieseltrucks. Nu zijn producenten aan de bal om te zorgen voor voldoende aanbod van BET’s. Dat gaat voor 2024 zeker niet lukken. Ook ontbreekt de benodigde laadinfrastructuur voor BET’s. Die gaat uiteindelijk de efficiënte inzet van de BET’s bepalen (laadtijden, omrijden, wachttijden).

Het ICCT rapport had eigenlijk moeten komen met een stevige bijsluiter met waarschuwingen over de inzet van BET’s in de praktijk; wat zijn de verborgen kosten?

Bron: ICCT

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW