Laadvraag van elektrisch logistiek bij bedrijventerreinen in kaart gebracht

Steeds meer logistieke bedrijven overwegen de overstap naar batterij-elektrische bestelauto’s en trucks. De meeste voertuigen zullen naar verwachting gaan laden op bedrijventerreinen. Hierdoor zal hier extra vermogensvraag ontstaan waar het net op moeten worden voorbereid. Momenteel is er geen zicht op welke bedrijventerreinen de laadvraag hoog zal zijn en waar het elektriciteitsnet mogelijk moet worden uitgebreid.

Outlook Logistiek en Bedrijventerreinen

De afgelopen periode is er hard gewerkt door ElaadNL aan de Outlook Logistiek en Bedrijventerreinen. Onder andere de Nationale Agenda Laadinfrastructuur werkgroep logistiek, Centraal Bureau voor de Statistiek, CE Delft en Districon hebben hierbij ondersteund.

Er is nu de eerste versie van een publiek toegankelijke storymap met inzicht in het geschatte aantal voertuigen, mate van elektrificatie en additioneel vermogen dat wordt verwacht tot 2050 per bedrijventerrein. Klik hier voor de data.

Opbouw van de storymap

De storymap kent drie elementen. Ten eerste is een interactieve kaart opgenomen met het geschatte aantal bestelauto’s en trucks voor de bijna 4000 bedrijventerrein in Nederland, gebaseerd op beschikbare cijfers van CBS. De kaart geeft een indicatie van de spreiding van bestelauto’s en trucks in Nederland. Ten tweede zijn prognoses opgenomen van het aantal elektrische bestelauto’s en trucks voor alle bedrijventerreinen voor de periode tot 2050. Ook de energievraag en vermogensvraag van logistieke voertuigen per bedrijventerrein wordt in kaarten getoond.

De data zijn gebaseerd op de ElaadNL Outlook Logistiek en Bedrijventerreinen. Tenslotte is een dashboard opgesteld, waarmee kan worden gefilterd op regio, provincie of gemeente. Hiermee kunnen beleidsmakers een rangschikking maken van de bedrijventerreinen met het hoogste laadvermogen voor hun NAL-regio of provincie.

Dashboard

Naar verwachting is de impact van logistieke elektrificering niet op alle bedrijventerreinen even groot. Het is van belang om die bedrijventerreinen te identificeren die in potentie de hoogste impact op het net zullen hebben.

Om beleidsmakers te ondersteunen is een dashboard gemaakt waarin een rangschikking kan worden gemaakt per gemeente, provincie en NAL regio voor wat betreft het additionele laadvermogen per bedrijventerrein. Zo wordt in een oogopslag duidelijk welke bedrijventerreinen het meeste additionele vermogen nodig zullen hebben voor elektrische bestelauto’s en trucks en waar een gesprek tussen gemeenten, netbeheerders en lokale bedrijven waardevol kan zijn.

Slimmer laden

De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk voor de netbeheerders. Hiermee kunnen sneller keuzes gemaakt worden. Zo komt goed in beeld waar en wanneer aanpassing van het stroomnet nodig zal zijn. Het onderzoek toont ook de mogelijkheid voor slim laden. Bij laden in de avond of nacht is bijvoorbeeld de vermogensvraag slim te spreiden. Simulaties hiervan door ElaadNL tonen aan dat daarmee de piekvermogensvraag van zware voertuigen gehalveerd kan worden zonder dat de berijders het merken.

Bron: NAL

Download de Outlook hier.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW