Vier toekomstrichtingen voor stadslogistiek

De ruimtelijke ontwikkelingen lopen altijd achter op de ontwikkelingen in de stadslogistiek. De fysieke stad verandert echter in een veel lager tempo. Dit conflict tussen verschillende ontwikkeltempo’s dwingt stedelijke professionals om verder vooruit en breder na te denken: hoe ziet stadslogistiek er over 20 jaar uit?

Hoe meer de stad verdicht en hoe groter de noodzaak is voor veranderingen bij duurzaamheid en leefbaarheid, des te meer de beschikbaarheid van diensten en producten een ruimtelijk en mobiliteitsprobleem vormt.

Vier toekomstscenario’s bieden handvatten tot een uitweg door de verhoudingen tussen logistieke systemen en de ruimtelijke inrichting van de stad in beeld te brengen. Op basis van extrapolatie van trends zijn vier scenario’s geschetst. De inzichten komen uit een onderzoek dat PosadMaxwan strategy x design heeft uitgevoerd, met inhoudelijke ondersteuning van TNO en de Gemeente Rotterdam en financiering door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Voor de scenario’s is een matrix gebruikt met twee variabelen: een variabele die focust op hoe geïntegreerd of gesegregeerd het logistieke systeem is en een andere die focust op of de stedenbouw meer op (leef-)kwaliteit van de stad, of meer op logistiek gericht is. Verder is gekeken naar de gevolgen voor de soorten vervoersmiddelen, de infrastructuur en de hubs, ofwel overslagpunten tussen verschillende logistieke stromen:

  • Scenario 1: geïntegreerd logistiek systeem binnen een stadsgerichte stedenbouw. In een geïntegreerd systeem worden verschillende logistieke stromen gebundeld voor meer efficiëntie. De ruimtelijke impact op het logistiek verkeer is dan minimaal en zo ontstaat ruimte voor een aantrekkelijke buitenruimte.
  • Scenario 2: geïntegreerd logistiek systeem binnen een logistieke stedenbouw. De wijk wordt ingericht als integrale logistieke machine: goederen worden vanuit geclusterde hubs met autonoom, kleinschalig vervoer aan huis geleverd. Met nieuwe technieken zoals drones en ondergronds vervoer kunnen de logistieke stromen geoptimaliseerd worden. De clustering van logistieke voorzieningen vervangt een groot deel van de winkels en voorzieningen in het straatbeeld.
  • Scenario 3: gesegregeerd logistiek systeem binnen een stadsgerichte stedenbouw. Separate diensten verzorgen in dit systeem hun eigen logistiek, wat vooral efficiënter is voor de bedrijfsvoering van die diensten. Het zorgt voor meer kleinere voertuigen op de weg en voor hubs met een kleiner volume. Bevoorrading en bezorging gebeurt ‘s nachts voor minimale overlast.
  • Scenario 4: gesegregeerd logistiek systeem binnen een logistiek gerichte stedenbouw. Logistiek domineert de buitenruimte; onder andere prioriteitsstroken voor bevoorrading en bezorging aan huis zorgen voor een maximale beschikbaarheid en snelle levering via bijvoorbeeld dark stores.

Lees meer over de vier scenario’s in op de website van de onderzoekers.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW