Leidt meer betalen voor parkeren tot minder verkeer? Onderschat nooit de markt!

Steden worden steeds drukker. De stad leefbaar en bereikbaar houden is een grote uitdaging. Met name auto’s leggen veel beslag op de schaarse ruimte in de stad. Daarom willen gemeenten bewoners en bezoekers verleiden om op een andere manier te reizen. Dit doen ze met een verhoging van de parkeertarieven.

Wie in het centrum van Amsterdam wil parkeren, betaalt € 7,50 per uur en in andere wijken wordt het steeds duurder. Den Haag en Utrecht hebben vergelijkbare plannen. Gaat dat werken? Leidt het tot minder auto’s in de stad?

Kort gezegd: nee. Hogere parkeertarieven voor consumenten gaan niet leiden tot minder verkeer, zolang er niets wordt gedaan aan het bevoorradend verkeer, aan ondernemers die met ontheffingen gratis op straat en stoep mogen parkeren, en aan de rondcirkelende taxi’s in de binnenstad.

Gat in de markt

Er is geen bewezen relatie van hogere parkeertarieven en minder verkeer op straat; in tegendeel zelfs. Parkeertarieven hebben in Nederland geen invloed op het parkeergedrag (zoals de duur van de parkeeractie).

Duurder parkeren kan leiden tot ‘flitsshoppen’ (korter parkeren), meer zoekgedrag (rondjes rijden door de buurt) en waarschijnlijk tot nog meer niet-betalers. De kans is bovendien groot dat bewoners en bezoekers nog vaker een taxi zullen nemen.

Onderschat bovendien nooit de markt. Er zijn net zo veel parkeerplekken in hotels en garages van Q-Park als betaalde parkeerplaatsen op straat. Gaan zij straks stunten met tarieven?

Parkeerapps als ParkMobile, ParkBee en Yellowbrick zitten ook niet stil. Dat zijn de Airbnb’s van particuliere aanbieders. Die verhuren nu al veel parkeerplekken midden in woonwijken en in kantoorpanden. Dat wordt alleen maar aantrekkelijker. Parkeren is het nieuwe goud. Hoe duurder parkeren op straat, hoe meer aanbod er aan parkeerruimte komt in de particuliere sector.

Misschien komt er straks wel een studentenservice, ‘valet driving’, die voor u rondjes door de buurt rijdt om een parkeerplaats te vinden. Of misschien doet uw autonoom rijdende auto dat straks zelf. Nogmaals: onderschat nooit de markt. Daarvan win je het nooit.

Echt autoluw?

Een autoluwe binnenstad of woonbuurt vraagt om een samenhangende aanpak: minder toegankelijkheid van buurten (‘superblocks’), het beprijzen van toegang en parkeren óók voor bewoners en ondernemers, een strikte handhaving, aanpak van het bevoorradende verkeer, (veel) minder ontheffingen, beter openbaar vervoer, het stimuleren van fietsen en lopen, en niet in de laatste plaats een goed taxibeleid.

Walther Ploos van Amstel

lector Citylogistiek Hogeschool van Amsterdam.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW