Er is behoefte aan reserveringssystemen voor het laden van elektrische vrachtwagens

Om het laden van elektrische voertuigen in logistiek voorspelbaar te maken en geen kostbare tijd te verliezen, is er binnen de logistieke sector behoefte aan laadlocaties die van tevoren te reserveren zijn. Zo weten bedrijven zeker dat ze hun voertuigen binnen een bepaald tijdsbestek met een bepaald vermogen kunnen laden. Laden wordt dan een voorspelbaar onderdeel van het logistieke proces.

De ontwikkeling en gebruik van deze reserveringssystemen zijn nog in de beginfase. De NAL werkgroep Logistiek heeft een eerste verkenning naar reserveringssystemen laten uitvoeren door Royal Haskoning, DHV en Districon.

Het doel van de verkenning was om zowel de beschikbaarheid als de wensen en eisen voor reserveringssystemen in kaart te brengen. Hiervoor hebben de onderzoekers gesproken met vervoerders, verladers, aanbieders van laadinfrastructuur, ICT partijen en aanbieders van reserveringssystemen.

In de kinderschoenen

Het gebruik van reserveringssystemen staat nog in de kinderschoenen, zowel in de logistieke sector als daarbuiten (zoals. OV sector, deelauto’s). De focus ligt vooralsnog met name op de overstap naar elektrische trucks en minder op het optimaliseren van de laadbehoefte. Logistieke partijen geven aan dat reserveringssystemen de komende jaren een ‘must have’ zullen worden.

Optie voor reserveren

Afhankelijk van de specifieke logistieke doelgroep, zijn er meerdere varianten mogelijk. De onderzoekers onderscheiden drie dimensies waarin de systemen verschillen: of ze statisch of dynamisch zijn, of ze gericht zijn op private laadlocaties zoals depots of op publiek toegankelijke locaties en of ze gericht zijn op single users of multi user. Een ideaalbeeld of ‘maximaal model’ waarbij alles met alles communiceert en iedereen mee kan doen, kan gezien worden als een eindplaatje wat over 3 tot 5 jaar breed toepasbaar is.

Bij publiek toegankelijke laadpleinen- en palen is er zeker behoefte aan een reserveringssysteem. Logistieke dienstverleners hebben als wens dat de reserveringssystemen flexibel zijn, zodat het gereserveerde laadblok mee kan verschuiven als er versnellingen of vertragingen in de reis optreden. Aanbieders van laadinfrastructuur zijn daar weer wat terughoudender in. Zij zijn bang dat met een flexibel systeem bepaalde laadpalen over een langere periode minder gebruikt worden.

Zowel vanuit de aanbieders van voertuigen als vanuit de vervoerders wordt aangegeven dat een eventueel reserveringssysteem (internationaal) geïntegreerd moet worden in de bestaande logistieke systemen waarmee op dit moment wordt gewerkt. Er is geen behoefte aan een apart reserveringssysteem met weer een nieuw losse kastje in de auto.

Hoe verder?

De NAL werkgroep Logistiek gaat op Europees niveau aandacht vragen voor de ontwikkeling van internationale reserveringssystemen. Dit betekent in de praktijk dat partijen data met elkaar moeten delen zoals state of charge van de batterij, real time locatie, afstanden van ritten, etc. De NAL werkgroep gaat samen met de stakeholders kijken hoe we deze data het beste kunnen ontsluiten en welke (bestaande) systemen gebruikt kunnen worden.

Bron: NAL

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW