Leen Menken Foodservice: leveren zonder CO2-uitstoot met Last Mile Box

Als gekoelde producten worden afgeleverd met een mobiele koelbox met elektrisch vervoer is er geen CO2-uitstoot. Ook verminderde het aantal vervoersbewegingen in Amsterdam tijdens een proef die op initiatief van Leen Menken Foodservice Logistics en Rijkswaterstaat dit voorjaar deden. De proef vond plaats in Amsterdam Zuid. Verder onderzoek en de inzet van meerdere mobiele koelboxen kan de resultaten verbeteren.

Last Mile Box (LMB)

Leen Menken en Rijkswaterstaat werkten voor de proef samen met de gemeente Amsterdam en Foodlogica. Leen Menken liet een mobiele koelbox ontwikkelen; de Last Mile Box (LMB). Vanaf een vaste locatie in Amsterdam Zuid ontvingen consumenten en horeca hun bestellingen van fietskoeriers van Foodlogica.

De proef leverde informatie op over de routetijd, gereden kilometers, besparing in CO2-uitstoot en het effect op een gesloten koude keten. Daarnaast kregen de initiatiefnemers inzicht in het gebruik van elektrische voertuigen en de toepassing bij de bezorging aan verschillende doelgroepen zoals het type klanten (consumenten, bedrijven en horeca), de schaalbaarheid en de kosten.

Minder CO2-uitstoot

Doordat er geen CO2-uitstoot meer is tijdens de bezorging vanuit de Last Mile box, is de totale CO2-uitstoot van Leen Menken in de regio Amsterdam tijdens de proefperiode met 21% gedaald.

Routetijd

Een route met een bakfiets duurde tijdens de pilot gemiddeld tussen de 15,5 en 21 minuten langer dan wanneer dezelfde route gereden zou zijn met een bestelwagen met een hogere gemiddelde rijsnelheid. Voorafgaand aan de pilot werd aangenomen dat bakfietsen konden rijden met een gemiddelde snelheid van 16 km/uur. De rijsnelheid van de bakfietsen bleek in de praktijk lager, waardoor tijdens de pilot de plansnelheid voor bakfietsen is aangepast naar gemiddeld 10 km/uur.

Ondanks de lagere rijsnelheid van een bakfiets ten opzichte van een bestelwagen, is het verschil in routetijd met bestelwagens relatief beperkt gebleven, doordat bakfietsen gebruik konden maken van fietspaden, drukke wegen konden vermijden, geen last hadden van files en bepaalde inrijbeperkingen voor auto’s niet gelden voor fietsers.

Gereden kilometers

Het aantal geplande kilometers bij een fietsroute bleek tijdens de pilot wel lager dan als dit gereden had moeten worden met een bestelwagen. Het verschil lag gemiddeld tussen de 1,1 en 6,4 kilometer minder voor een bakfiets dan voor een bestelwagen. Een belangrijke factor hierbij is dat de fietsen dwars door de binnenstad kunnen rijden, waardoor de afstand kleiner wordt.

Door het inzetten van de LMB in combinatie met LEVV’s is het aantal gereden kilometers afgenomen en wordt de ring A10 ontzien. Hiermee draagt de pilot bij aan het behalen van de doelstelling om het aantal vervoersbewegingen terug te dringen.

Zonnepanelen zorgen voor energie om de mobiele koelbox te koelen. Tijdens de proef bleek dat de LMB de temperatuur zelf op peil kan houden. De bakfietsen van Foodlogica zijn gekoeld. De koude keten is goed gesloten gebleven tijdens het leveren van gekoelde producten aan consumenten en horeca.

In de pilot is getest met één mobiele hub. Dit is goed op te schalen naar meer mobiele hubs op verschillende plaatsen in Amsterdam, of door de LMB flexibel in te zetten door deze gedurende de dag te verplaatsen.

Hogere kosten

Uit het onderzoek blijkt dat de kosten voor het inzetten van vrachtfietsen een stuk hoger liggen dan bij leveringen met een bestelwagen, zowel per stop als per kilometer. De kosten per kilometer lagen tijdens de pilot bij een fietslevering een factor 5,9 hoger dan bij een levering met een bestelwagen. De kosten per stop waren 2,3 keer hoger voor een fiets dan voor een busje tijdens de pilot. Dit komt doordat de busjes in hetzelfde aantal uren meer stops uitrijden en ook nog meer kilometers afleggen.

Verder onderzoek

Uit de proef bleek dat er aanpassingen nodig zijn aan de software van de routeplanner en aan de grootte en de wendbaarheid van de bakfietsen. De ingezette fietsen kunnen geen vriesleveringen verzorgen. Ook voor grotere leveringen aan de horeca bleken ze niet geschikt. De proef bestond uit één mobiele koelbox. De box blijkt goed te werken en wordt ingezet als mobiele hub, maar kan ook gebruikt worden voor directe leveringen aan de horeca in combinatie met een kleine elektrische truck. Dit concept is goed op te schalen naar meerdere boxen op verschillende plaatsen in Amsterdam.

Lees hier de samenvatting van het onderzoeksrapport.

Leen Menken was een van de deelnemers aan de Future Food Logistics Challenge.

Bron: Leen Menken

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW