Is e-commerce goed voor Europa?

Bezorgschaamte? Welnee: bezorgtrots! Wie begaan is met het milieu, bestelt voortaan online. Dat is twee tot drie keer minder belastend voor het milieu dan zelf naar de winkel gaan. Onderzoekers zijn het erover eens dat er vanuit het oogpunt van duurzaamheid (broeikasgassen) geen reden tot bezorgdheid is.

Een recente studie van Oliver Wyman (met de Universiteit van St Gallen) naar de gevolgen van e-commerce richt zich op acht Europese landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De studie is gebaseerd op een analyse van statistieken, enquêtes van onafhankelijke detailhandelaren in 2020 en een eigen CO2-impactmodel.

Uit de studie blijkt dat de detailhandel in de acht landen die zijn onderzocht in verschillend tempo verandert. De veranderingen zijn een evolutie naar een beter georganiseerde detailhandel, de groei van e-commerce en een verschuiving van huishoudelijke uitgaven van goederen naar diensten.

Is e-commerce goed voor Europa?

De detailhandel wint netto aan banen, en e-commerce draagt daaraan bij. In 2019 waren er minder detailhandelszaken dan in 2005, maar de totale winkeloppervlakte bleef stabiel terwijl de winkels groter werden. Steden die welvarend zijn of groeien, hebben een levendige detailhandel. Bovendien is het aandeel van e-commerce in de detailhandel hoger in die landen waar de detailhandel beter georganiseerd is, omdat retailers sneller zijn overgestapt op omnichannelretailing.

Het milieueffect van online

Het milieueffect van online lijkt positief te zijn. Offline winkelen leidt tot 1,5 tot 2,9 keer meer uitstoot van broeikasgassen dan online winkelen. Hoewel e-commerce bestelwagens nodig heeft voor de bezorging, verminderen deze het autoverkeer met een factor vier tot negen. Dit komt ook naar voren in Nederlands onderzoek.

Het ruimtegebruik voor online is lager dan voor de fysieke winkels wanneer logistiek, verkoopruimte en parkeerruimte worden meegerekend. De 800.000 retailmedewerkers die van en naar de winkel reizen zijn in de rekensommen nog niet eens meegenomen.

Bron: Oliver Wymann

1 Comment
  1. Met een kleine aantekening. Als je in het centrum van een compacte stad woont doe je er beter aan te voet of te fiets je aankopen naar je holletje te slepen. Is wel een minderheid natuurlijk, want de meeste mensen wonen in wat ik ‘autoland’ noem. Hebben daar een rijbewijs en auto nodig.

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW