Logistieke modellen: in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie…

images4Het doorrekenen van logistieke netwerken is ‘hot’. We gooien al onze gegevens over de wereldwijde goederenstromen door een grote wasstraat en ‘hop’ daar is het antwoord op al je supply chain vragen! Waar produceren we? Waar leggen we voorraden neer? Hoeveel distributiecentra hebben we nodig? En wat besteden we uit? Lees verder op Logistiek.nl.

Tot achter de komma rekenen operations-research-wizz-kids de netwerken door; modelleren, simuleren en optimaliseren. Tot zover prima. Wiskundig klopt het allemaal; de algoritmes, de kostengegevens en de modellen. En de oplossing is helemaal ‘lean’. Maar, wat gebeurt er met de risico’s die aan elk alternatief netwerk zijn verbonden.

Logistieke ketens worden complexer en kwetsbaarder door meer uitbesteding, globalisering of toenemende afhankelijkheid van ICT-systemen. Maar ook omdat alles steeds sneller, beter én goedkoper moet. Alles moet just-in-time. Als je de elastiek uit de logistieke keten weghaalt, dan koppel je de schakels in die keten een-op-een aan elkaar. Het kan ineens helemaal fout gaan. Zat dat wel in jouw rekenmodel? Of koos je de scherpste oplossing.

Ik wil een pleidooi houden voor een ‘bijsluiter’ bij logistieke rekenmodellen: ‘in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.’

Die bijsluiter zorgt ervoor dat de adviseur van een complex logistiek netwerk informatie aan het management geeft over rendementen, risico’s en kosten. Goede en begrijpelijke informatie zorgt ervoor dat het management in staat is om verantwoorde beslissingen te nemen over het toekomstige logistieke netwerk.

Vraag die ‘bijsluiter’ dus aan, vóór je een logistiek netwerk kiest. En nog belangrijker, denk vooraf na over jouw risicoprofiel!

Lees meer over de mogelijkheden van het doorrekenen van logistieke netwerken.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW