Maak ruimte voor wonen en werken in Amsterdam: werk meer samen

FD en Parool kwamen met alarmerende berichten van projectontwikkelaars over een bouw- en ontwikkelstop in Zuidoost. Er is geen geld meer om de ambtenaren de projecten in gebiedsontwikkeling te laten begeleiden en de plaatselijke infrastructuur te laten regelen. De gemeente moet bezuinigen.

Het is verrassend, omdat Amsterdam niets liever wil dan meer ruimte voor wonen en werken in juist Zuidoost. Verrassend ook, omdat vrijwel direct erna een persbericht van wethouder Doorninck verscheen dat er 10.000 nieuwe woningen in de groene stadswijk Amstel III zouden komen. Praten ze daar nog wel met elkaar? Of is sprake van stemmingmakerij?

Vaagtaal

Raadsleden stelden veel raadsvragen die de betrokken wethouders per kerende post hebben beantwoord. De gemeente moet selectief omgaan met het faciliteren van nieuwe initiatieven en er is inderdaad sprake van enkele jaren uitstel.
De antwoorden lenen zich voor een stevige bijbelklas. Wat bedoelt de wethouder nu precies met al die vaagtaal? Wat is: ‘een kritische afweging op met name nieuwe projecten om te bepalen hoe zo efficiënt mogelijk proceskosten kunnen worden ingezet’. En, wat is dan concreet ‘de goede samenwerking?’ Wat is een ‘continue bouwstroom’ en wat zijn ‘voorgenomen projecten’?

Wie het bouwdossier probeert te volgen vraagt zich af op basis van welke criteria die keuzes zijn gemaakt (en door wie). De wethouder schrijft: ‘diegene die het meest kansvol zijn en waarmee we direct kunnen beginnen, daar werken we meteen aan mee’. Wat heeft maatschappelijk of economisch ‘kansvol’ bepaald? En, wat viel waarom af? Hoe is de ‘aanbesteding’ gedaan?

Meer ruimte voor werken en wonen

De wethouders wijzen steevast op de plannen voor meer woningen. De omgevingsvisie en de bedrijvenstrategie wijzen juist op ook de noodzaak van meer en nieuwe ruimte voor ondernemen en werk. Er moet in Zuidoost ruimte komen voor werken en ondernemen.

Met zo’n ontwikkelstop loopt de gemeente Amsterdam ook veel geld mis. Dat is ‘penny wise pound foolish’ in een tijd dat de gemeente op zwart zaad zit.

Juist nu is ruimte voor bedrijven nodig; de post-corona economie heeft een boost nodig. De middelen voor ontwikkeling moeten toch moeiteloos uit publiek private samenwerking met ontwikkelaars kunnen komen. Komt er meer ruimte voor wonen en werken in Zuidoost? Dat mogen de wethouders nog eens klip-en-klaar uitleggen aan de raad. Ik lees het antwoord niet terug in de stukken.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW