Haven-stad Amsterdam maakt ruimte voor stadslogistiek

Het Integraal Raamwerk Haven-Stad Amsterdam ligt ter inzage. Het raamwerk is een stedenbouwkundige vertaling van de ambities van Haven-Stad. Hiermee wordt de basis gelegd voor het ruimtegebruik, bereikbaarheid en duurzaamheid van dit te ontwikkelen gebied. In de plannen is uitgebreid aandacht voor de logistiek in en rond Haven-Stad.

Toekomstperspectief

In Haven-Stad kiezen bewoners en bedrijven er straks voor om bestellingen snel en op een zelfgekozen tijdstip en locatie te ontvangen. Hierbij maken leveranciers deels gebruik van een stadslogistieke ‘marktplaats’ waarbij verschillende type voertuigen worden ingezet.

Voor de zogenoemde dikke stromen, zoals de bevoorrading van supermarkten, grote warenhuizen en horeca in Haven-Stad, worden nog steeds grotere voertuigen ingezet.

Kleinere zendingen zoals boodschappen, pakketjes en maaltijden worden met kleinere voertuigen gedaan, waarbij met name LEV’s (Light Electric Vehicle) worden ingezet waarvan sommige over de bredere fietspaden rijden. Het aandeel van online-aankopen door bewoners en ondernemers stijgt elk jaar. Dit leidt tot meer vervoerbewegingen op meerdere momenten van de dag. Er zijn daarom slimme oplossingen nodig. 

Dynamische laad- en losplekken

Stadslogistiek krijgt een prominente plek bij de inrichting van de buurten van Haven-Stad, waarbij functies die afhankelijk zijn van grotere voertuigen en volumes zoveel mogelijk een plek krijgen nabij de belangrijkste toevoerroutes. Met dynamische laad- en losplekken kan de functie per dagdeel veranderen (naar bijvoorbeeld verblijfsgebied of terras).

Dropzones en distributiestraten dragen bij aan een efficiënte afhandeling van goederenstromen en dit voorkomt dat voertuigen onnodig lang op straat hoeven te staan. Bevoorrading aan de randen van de dag (of zelfs ’s nachts) met stille en zero emissie voertuigen, kan een positief effect hebben op de drukte overdag.

Vervoer van goederen, bouwmateriaal en afval over water, of pakketjes met drones door de lucht, wordt steeds normaler dus het is van belang om alvast na te denken welke ruimtelijke ingrepen hiervoor nodig zijn in Haven-Stad.

Stadshubs

Binnen de stadslogistiek is steeds meer interesse in stadshubs, een plek aan de rand van de stad en meestal dichtbij een snelweg waar leveranciers hun bestellingen kunnen afleveren. Met kleinere zero emissie voertuigen worden producten vervolgens gebundeld de stad ingereden, waarbij een goede samenwerking tussen de logistieke partijen een voorwaarde is. Aan deze stadshubs kunnen ook andere functies worden toegevoegd zoals oplaadvoorzieningen voor elektrische voertuigen en ruimte voor tijdelijke opslag van goederen. Ongeveer 15% van de goederenstromen binnen de stadslogistiek kan met kleinere voertuigen zoals LEV’s worden ingevuld. Het overgrote deel van de stromen moet echter nog steeds met andere voertuigen zoals bestelauto’s en vrachtwagens worden gedaan.

Indien er meerdere stadshubs komen in de nabijheid van Haven-Stad, kan een bijdrage worden geleverd aan minder uitstoot en congestie. Zodoende wordt ook het bundelen van goederen en de overslag op kleinere en schone voertuigen bevorderd. Goede voorbeelden hiervan zijn CityHub, dat zich heeft gespecialiseerd in opslag en groene stadsdistributie, en Amsterdam Logistic Cityhub (ACL) die naar verwachting in 2022 een stadhub in de Petroleumhaven opent. 

Vervoer over water

In Haven-Stad kan de nodige efficiëntie worden behaald door vervoer van goederenstromen over water. Ongeveer de helft van de deelgebieden van Haven-Stad ligt aan het water waardoor er volop kansen zijn om dit water te benutten voor stadslogistiek, bouwlogistiek en ook de afvoer van afval. Bij de hiervoor genoemde Amsterdam Logistic Cityhub (ACL) is het ook de bedoeling om het IJ en de grachten te gebruiken bij de bevoorrading van de stad. 

Bron: gemeente Amsterdam

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW