Maastricht start inspraak over zero emissie zone in centrum

Het zero emissie ontwerp verkeersbesluit van Maastricht is vandaag gepubliceerd. De inspraakperiode van 6 weken is gestart. Dagelijks rijden ruim 500 vrachtwagens en ruim 2.100 bestelauto’s het centrum van Maastricht binnen.

De gemeente wil een CO2-reductie realiseren die overeenkomt met het volledige energieverbruik (elektriciteit en aardgas) van ca. 2.605 huishoudens in 2025, 16,7 kton in 2030 en 9,3 kton in 2040.

Opvallend is dat Maastricht inzet op de leefbaarheid van het centrumgebied. De gemeente heeft al sinds de ondertekening van de ‘Green Deal Zero Emissie’ in 2014 de ambitie om met Zero Emissie Stadslogistiek (ZES), samen met ondernemers, inwoners, logistieke en bouw gerelateerde bedrijven en andere belanghebbenden te blijven werken aan een gezond en aantrekkelijk stadscentrum en aan de economische vitaliteit van de stad. Een meer efficiënte, schone en duurzame invulling van het bestel- en vrachtverkeer dat in het centrum moet zijn, zorgt voor een beter luchtkwaliteit, minder geluid en een betere bereikbaarheid.

De invoering van deze zero-emissiezone past in een breder pakket van maatregelen, bestaande uit onder meer overslag aan de rand van de stad, de inzet van elektrische voertuigen, vervoer over water en nieuwe samenwerkingsvormen binnen de logistieke keten.

Gemeente Maastricht zegt in het verkeersbesluit dat er een gelijk speelveld is tussen ondernemers in het gebied. Maar, praat niet over het ongelijke speelveld voor leveranciers.

Uit het participatieproces zou zijn gebleken dat er draagvlak is bij de betrokken belanghebbenden voor een zero-emissiezone in Maastricht.


Update 21 december 2023:

Marktkooplieden worden in Maastricht tot 2030 uitgezonderd bij Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Dat betekent dat zij niet vóór die tijd een milieuvriendelijker voertuig moeten hebben aangeschaft om het centrum in te rijden. De CDA stelde voor tot 2030 een ontheffing te beloven aan de ambulante handel. Die komt er, omdat 21 raadsleden akkoord gingen met het voornemen. Een veelgenoemd tegenargument was dat raadsleden moeite hadden met het feit dat andere ondernemers niet worden meegenomen in het voorstel.

Walther Ploos van Amstel.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW