‘Meer Wel’ analyseert de stand van zaken met betrekking tot de publieke zaak

Op 28 juni 2021 presenteerde De Publieke Zaak ‘Meer Wel’, het laatste boek in een trilogie. Het volgt op ‘Meer Waarde’ (2017) en ‘Meer Wij’ (2019).

De eerste twee boeken hadden ‘de rol van de grote onderneming in de maatschappij van de toekomst’ en ‘het belang van samenwerken’ tot onderwerp.

‘Meer Wel’ analyseert de stand van zaken en kansen met betrekking tot de publieke zaak structuren en draagt denkrichtingen en oplossingen aan rond thema’s als democratie, gezondheid, huisvesting en ruimtelijke ordening, leren, duurzaamheid en mobiliteit.

Doel van ‘Meer Wel’

‘Meer Wel’  heeft vooral ten doel de maatschappij te overtuigen, dat een serieuze bezinning en debat over fundamentele herinrichting  van onze hele maatschappelijke infrastructuur, inclusief de daarbij behorende instellingen, hard nodig is.

Daarnaast willen de mede-schrijvers ter illustratie creatieve ideeën aandragen voor een dergelijke hervorming en daarmee ‘renaissance’ van onze maatschappij, onder het motto ‘Create the Future’.

Verspreid over zestien teams hebben ruim 150 mensen, afkomstig uit wetenschap, onderwijs, bedrijfsleven, organisaties en overheid, meegeschreven aan ‘Meer Wel’.

Mickey Huibregtsen vertelt op Radio 1 bij Humberto Tan over het project ‘Meer Wel’.

Lees hier de inleiding van ‘Meer Wel’.

 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW