Ministerie zet een volgende stap naar zero emissie zone taxi

Het Ministerie van IenW bereidt nul-emissiezone voor taxi’s voor. Het kabinet en de betrokken gemeenten (Haarlemmermeer, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Tilburg) hebben tot doel om uitstootvrij taxivervoer te stimuleren en zo de uitstoot van verkeersemissies te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren, geluidsoverlast te reduceren, en daarmee de leefbaarheid in stedelijke gebieden te vergroten. Ook hebben het Kabinet en de gemeenten het doel klimaatverandering tegen te gaan. 

Zienswijzeprocedure

De zienswijzeprocedure is recent afgerond. De taxibranche is blij dat er meer duidelijkheid is over emissievrij taxiververvoer, maar maakt zich wel zorgen over het gebrek aan laadinfrastructuur, netcongestie en de betaalbaarheid van de elektrische voertuigen. Veel partijen zijn van mening dat de hoeveelheid verkeersborden voor de zero-emissie dreigt tot onoverzichtelijkheid te leiden. 

Ondernemers hebben zorgen over marktconforme tarieven op snellaadplekken. Ondernemers willen bovendien een ruim ontheffingenbeleid dat enerzijds de positieve ontwikkeling van emissievrij vervoer niet belemmert, maar anderzijds wel rekening houdt met de gevolgen voor individuele bedrijven en de bereikbaarheid van de regio.

Het wachten is nu op besluitvorming en publicatie in de Staatscourant, dan kunnen gemeenten die dat willen de verkeersbesluiten ter zienswijze aanbieden (dat kan vanaf begin 2024). Gemeenten kiezen zelf of zij een zero-emissiezone voor taxi’s willen invoeren. 

Voorgestelde wijzigingen

Enkele belangrijke zaken in de voorgestelde wijziging van het RVV 1990 voor de uitbreiding van nul-emissiezones naar taxi’s betreffen de overgangsregelingen en ontheffingen.

Taxiondernemers die de afgelopen jaren geïnvesteerd hebben in een voertuig op fossiele brandstof krijgen nog een aantal jaar de tijd om de overstap te maken naar een uitstootvrije variant. De toegangseisen voor de nul-emissiezones voor taxi’s worden als volgt: 

 • alle voertuigen, nieuw of tweedehands, die per 1 januari 2025 worden geregistreerd als taxi moeten uitstootvrij zijn om in de zone te mogen rijden. 
 • taxi’s met emissieklasse 5 die vóór 1 januari 2025 zijn geregistreerd, hebben toegang tot de zone tot 1 januari 2027. 
 • taxi’s met emissieklasse 6 die vóór 1 januari 2025 zijn geregistreerd, hebben toegang tot de zone tot 1 januari 2028.
 • rolstoeltoegankelijke taxi’s zijn vrijgesteld.
 • er wordt nog gekeken naar het doelgroepenvervoer, aanbesteed vervoer van bijvoorbeeld leerlingen, ouderen, en zieken, dat uitgevoerd wordt door taxi’s. 

Taxiondernemers die in de zones rijden maar (nog) niet kunnen voldoen aan de toegangseisen kunnen in bepaalde (nog vast te stellen) gevallen een ontheffing aanvragen. Door geharmoniseerd ontheffingenbeleid voor te bereiden en te voeren en een Centraal Loket in te richten voor ontheffingsaanvragen pogen gemeenten de regeldruk en administratieve lasten voor ondernemers laag te houden.

Doelgroepenvervoer

Op initiatief van het ministerie en de doelgroepenvervoerbranche is de doelstelling geformuleerd van 100% Zero Emissie doelgroepenvervoer in 2025. Om de voortgang te volgen is een monitor uitgevoerd door de RVO.

Het percentage zero emissie voertuigen binnen doelgroepenvervoer is volgens de aangeleverde data 18,3% (niet alle steden hebben data geleverd). Gekeken naar de voertuigtypen valt op dat de percentages tussen de personenauto, personenbus en rolstoelbus verschillen: 39,8% van de personenauto’s zijn ZE, terwijl dit bij de personenbus 14,0% is en bij de rolstoelbus slechts 4,1%.

Bron: Ministerie IenW

 

 

2 Comments
 1. Beste,
  Mijn taxi is van het bouwjaar oktober 2014. Tot wanneer mag ik nog rijden.

  Met vriendelijke groeten,
  Farid Bidar

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW