Aanpak Foodcenter laat zien dat gemeente Amsterdam geen voedselvisie heeft

Ik heb als stadslogistiek expert een zienswijze ingediend op de plannen voor het Amsterdamse Foodcenter. Mijn zienswijze is niet-ontvankelijk verklaard, omdat ik niet in de directe omgeving woon. Dan tellen je vragen en suggesties niet mee. Een advocaat geeft aan, dat dit helemaal niet kan en dat ze eigenlijk hebben geprobeerd mij monddood te maken. Tja…

Kloppen de plannen van het Amsterdamse Food Center? Nog niet. Er staan nog veel vragen open over de toekomstige rol van het FCA en de toekomstige verkeersstromen rond het FCA. Die vragen beantwoordt de gemeente ook niet in de Nota van Beantwoording. De vraag is zelfs of hiermee de bevoorrading van food service en horeca echt gaat verbeteren. Ik denk het niet.

De gemaksgeneratie groeit. Die generatie gaat nieuwe eisen stellen aan (flits)bezorging, maaltijdbezorging, foodretail en horeca. De toeleverende groothandel, producenten en catering (en darkkitchens) staan voor grote uitdagingen; het moet allemaal vlugger, verser, voordeliger, vollediger en natuurlijk duurzamer. Retail- en horecaondernemers bereiden zich voor met blurringconcepten in de winkels, samenwerking met snelle diensten als Thuisbezorgd en Getir of het opzetten van maaltijdbezorging en nieuwe horecaformules.

De voedselketens moeten duurzaam vanuit de consumentwensen worden (in)geregeld; robuust, met korte ketens, gezonder, minder CO2-uitstoot en veel minder derving. Voedsel heeft de grootste impact op de ecologische schade die het materiaalgebruik binnen de gemeente veroorzaakt; ongeveer de helft.

De gemeente moeten serieus nadenken over een duurzame voedselvisie. Pas dan kun je nadenken over de toekomst van de logistiek van voedsel in de stad. Dat betekent ook dat de wethouders van ruimte en wonen, economische zaken en mobiliteit samen op een lijn moeten zitten. Dat is nu niet het geval.

Inmiddels (3 november 2023) is de voedselstrategie uit. Mooie ambities. Vanuit Voedselstrategie gaat de gemeente werken aan het verminderen van CO2-uitstoot door voedselverspilling tegen te gaan (50% in 2030), voedsel dat overblijft terug te brengen in het voedselsysteem, organische reststromen her te gebruiken, de consumptie van plantaardige voeding te stimuleren en te zorgen voor meer lokaal en duurzaam geproduceerd voedsel (25% in 2030) voor een eerlijke prijs op de Amsterdamse markt.

Echter, de uitvoeringsagenda rept met geen woord over de toekomst van de logistiek die daarvoor nodig is. De wethouder schrijft: “We dragen bij aan het opzetten van alternatieve routes voor voedselproductie, voedselreststromen, verwerking en consumptie en bieden hiermee een alternatief ten opzichte van het reguliere marktaanbod. Concreet: bijdragen aan het realiseren van tenminste 6 gebiedsgerichte voedselhubs, waarin voedselproductie en consumptie, verwerking, distributie, logistiek, consumptie, culinaire ontmoeting en samenkomst gecombineerd worden”.

Echter, nergens blijkt uit de de uitvoeringsagenda wat de behoefte is aan ruimte voor die regionale voedsellogistiek, aan welke eisen die ruimte moet voldoen en welke alternatieven er in de regio zijn voor een Foodcenter 2.0, zoals CTPark, CLIC bij Lijnden, Amstel III of het Makro-terrein in Duivendrecht. De plannen voor het Foodcenter had al veel eerder terug naar de tekentafel gemoeten…

Inmiddels heb ik een antwoord op mijn raadsvragen… helaas weinig zeggend.

Walther Ploos van Amstel.

 

Ps. lees ook de reactie van het Stadsdeel West.

No Comments Yet

Leave a Reply

Walther Ploos van Amstel  

Passie in logistiek & supply chain management

FOLLOW